Optelsom van ontslagredenen

Voor de eerste keer heeft een kantonrechter het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege de i-grond te ontbinden toegewezen. In maart 2020 was al – in een andere zaak – een verzoek op die grond ingediend, maar toen wees de kantonrechter het verzoek af. Bij de i-grond of cumulatiegrond is er sprake van een optelsom aan ontslagredenen die individueel geen reden voor ontslag zijn, maar bij elkaar opgeteld wel.

Geen vertrouwen over en weer

De werkgever vond dat zijn werknemer de functie van accountmanager – onder andere verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten – niet goed uitvoerde. De werknemer vond de verwachtingen van de werkgever niet erg realistisch, waarop de werkgever vond dat het vertrouwen in de werknemer was geschonden. Een mediatontraject leverde geen positief resultaat op voor beide partijen. Daarom wordt door de werkgever aan de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van disfunctioneren (d-grond) en een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) en daarnaast op de combinatie van beide gronden de i-grond.

Bijna een voldragen ontslaggrond

Om de i-grond te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat er in ieder geval sprake is van een bijna voldragen ontslaggrond. In dit geval ging kon dat niet de g-grond zijn, omdat de werknemer te weinig kansen heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren. Maar duidelijk was wel dat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding, maar ook die was niet voldragen, omdat de verstoring te maken had met de verschillen van mening over het functioneren van de werknemer.  

50% extra transitievergoeding

Als de kantonrechter de i-grond als ontslaggrond toewijst, dan wordt de transitievergoeding met 50 procent verhoogd. De rechter oordeelde dat beiden geïnvesteerd hebben in het herstel van vertrouwen door het medationtraject, maar dat dit niet geslaagd is. De werknemer ontvangt door het verhogen met 50% een transitievergoeding van ruim 38.000 euro.


  • Zelf het artikel over de i-grond uit maart 2020 lezen? Klik hier
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier