Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal voor die medewerkers waarvan hun baan op de tocht staat.

Ontwikkeladvies helpt bij het maken van keuzes

Vanaf 1 augustus bestaat de mogelijkheid voor werknemers om zo’n ontwikkeladvies aan te vragen. Dat gaat eenvoudig via de website www.hoewerktnederland.nl. Via de website is een loopbaanadviseur in de buurt te vinden. Die zorgt vervolgens voor subsidie en regelt de administratie.
De loopbaanadviseur onderzoekt met de medewerker de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt, bekijkt of er kansen zijn in een andere sector en wat er aan opleiding nodig is om kansrijk te zijn om aan het werk te komen of te blijven. Er is geld gereserveerd voor 22.000 ontwikkeltrajecten à 700 euro.

NL leert door

De overheid heeft vanwege de coronacrisis 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het ontwikkeladvies, maar ook voor om- en bijscholing. Voor werkgevers die gebruik maken van de NOW is er ook de verplichting om het ontwikkeladvies en de om- en bijscholing actief aan te bieden aan het personeel. Veel sectoren hebben O&O-fondsen die daar een bijdrage aan kunnen leveren.
De ondernemingsraad kan de vinger aan de pols houden om te bekijken of dat daadwerkelijk gebeurt.

Binnen één maand ‘uitverkocht’

Inmiddels is duidelijk dat alle 22.000 trajecten binnen één maand zijn aangevraagd en daarmee de beschikbare subsidie volledig besteed is. Er blijkt dus erg veel belangstelling voor het loopbaan- en ontwikkeladvies te bestaan. Het is nog niet duidelijk of er opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld voor meer trajecten.


  • Zelf ‘NL leert door’ bekijken? Klik hier
  • Meer lezen over het aanvragen van een ontwikkeladvies voor werknemers? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het loopbaan- en scholingsbeleid in de organisatie? Stuur een mail