Nieuwe versie SER-Voorbeeldreglement

Bijna alle OR-reglementen in Nederland zijn opgesteld aan de hand van de voorbeeldreglementen van de SER. Er is nu een geactualiseerde versie beschikbaar die de vorige uit 2015 vervangt. De update was onder andere nodig door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. De SER maakt een opmerkelijke keuze voor de kandidaatstellingsperiode.

AVG-bepalingen

Het voorbeeldreglement bevat ook een uitgebreide toelichting op de verschillende artikelen. Zo geven de opstellers aan dat er een gerechtvaardigd belang bestaat voor het publiceren van de kandidatenlijsten, maar niet voor de namen in het verkiezingsregister. Medewerkers kunnen bij de verkiezingscommissie navragen of hun vermelding in het verkiezingsregister correct is. Van belang zijn bijvoorbeeld de datum indiensttreding en de kiesgroep waarin ze werkzaam zijn. In het verkiezingsregister staan alle namen van medewerkers die actief kiesrecht (stemmen) en passief kiesrecht (kandidaat stellen) hebben. Voor de invoering van de AVG was het gebruikelijk de lijst met de namen van medewerkers te publiceren.

De kandidatenlijst bevat de lijsten met kandidaten; dat kunnen vakorganisaties zijn of medewerkers die zich via een vrije lijst kandidaat hebben gesteld. Die lijst is nodig om te weten waarop bij de stemming gestemd kan worden.

Kandidaatstellingsperiode niet aangepast

Opmerkelijk is de keuze van de SER om voor de kandidaatstellingsperiode nog steeds meer tijd aan de vakorganisaties te gunnen voor het aanleveren van een lijst. In 2018 deed het Gerechtshof in Den Haag in hoger beroep een uitspraak over het OR-reglement van een ondernemingsraad. Het reglement van die OR was met behulp van het voorbeeldreglement samengesteld. Het hof oordeelde in punt 36 van de uitspraak dat het reglement niet deugde omdat het een niet gerechtvaardigd onderscheid maakt in de periode die de vakbonden krijgen om een lijst in te dienen en die medewerkers krijgen die via een vrije lijst aan de verkiezingen willen meedoen.

Reglementen en instellingsbesluiten

Het voorbeeldreglement (172 pagina’s) bevat naast het voorbeeldreglement voor ondernemingsraden en de variaties als lijstenstelsel en personenstelsel daarop ook voorbeeldreglementen voor de groepsondernemingsraad(GOR) en de centrale ondernemingsraad (COR). Ook zijn er de nodige instellingsbesluiten te vinden voor het instellen van OR-commissie, zoals vaste, voorbereidings- en onderdeelcommissies. Het voorbeeldreglement geeft ook voorbeelden voor afspraken die de OR met de bestuurder kan maken voor het gezamenlijke overleg, maar ook over de afspraken over de mogelijkheid van de OR om de achterban te raadplegen.


  • Het SER-Voorbeeldreglement downloaden? Klik hier
  • Zelf de uitspraak van het gerechtshof Den Haag lezen over het OR-reglement? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het OR-reglement? Stuur een mail