Temperatuur van werknemers meten. Mag dat?

Werkgevers willen de risico’s van een corona-uitbraak in de onderneming tot het minimum beperken. Bijvoorbeeld door de temperatuur van personeel en bezoekers bij binnenkomst te meten. Maar mag dat eigenlijk wel? Daar heeft de Autoriteit Persoonsgevens (AP) wel een mening over.

Het meten van temperatuur en het verwerken van die metingen middels thermometers of thermische camera’s is verboden. Het meten is in strijd met de AVG-richtlijn, omdat er medische gegevens worden verwerkt. Ook als een werknemer of bezoeker (bijvoorbeeld bezorgers, vrachtwagenchauffeurs e.d.) instemt met het meten is dat verboden, evenzo als de OR via een instemmingsverzoek daar toestemming voor geeft. De werkgever mag geen inzage hebben in de medische gegevens van medewerkers. De AP gaat er van uit dat de werknemer een afhankelijkheidsrelatie heeft met de werkgever en dat die toestemming niet geheel vrijwillig is gegeven.

Meten en verwerken

Sec genomen is het wel toegestaan om de temperaturen te meten, maar het is juist het verwerken van die metingen dat verboden is. Van verwerking is sprake als de temperaturen worden genoteerd of als de gemeten temperatuur is gekoppeld aan toegangspoortjes, die al dan niet opengaan.

De temperatuur van een medewerker is een medisch gegeven en het is verboden om die bijzondere persoonsgegevens te verwerken. De enige die dat kan en mag doen is de bedrijfsarts.

Hoe maakt u het?

Voor sommige branches schrijft het protocol om weer te mogen starten voor om een gezondheidscheck of checkgesprek uit te voeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor contactberoepen en de horeca. De ondernemer mag wel naar de gezondheid vragen, maar de antwoorden niet registreren. Bij een online-reservering mag er niet naar de gezondheid gevraagd worden.

Alerte OR nodig

Situaties als de coronacrisis vragen om een alerte ondernemingsraad. Ondernemers lopen mogelijk het risico om de wettelijke regels uit het oog te verliezen in hun streven om weer winstgevend te worden en te blijven. Signalen uit de achterban zijn belangrijk om mogelijke problemen in kaart te brengen. Overleg met bestuurder en preventiemedewerker is dan zeker aan de orde.


  • Meer lezen over temperaturen en gezondheidscheck? Klik hier
  • Als OR aan de slag met coronamaatregelen? Stuur een mail