Meer autonomie werknemers door thuiswerken

Bijna de helft van de werknemers die verplicht thuis zijn gaan werken ervaren meer autonomie in het werk wat ze doen. Dat is een stijging van 29% naar 49% die door de coronacrisis veroorzaakt is.

Nu bedrijven druk bezig zijn met het organiseren van het werk in kantoren waarin de 1,5 meter gehandhaafd wordt is dat een belangrijk gegeven.

Werknemers die zelfcontrole hebben over hoe ze hun werk uitvoeren en hun tijd indelen zijn tevreden, gemotiveerd en productief. Wordt deze autonomie ze weer afgenomen, dan levert dat ongetwijfeld stress op. Kantoren zijn vaak te klein om de 1,5-regels toe te passen als al het personeel daar aan het werk is. Daarmee is het instellen van vaste een thuiswerkregeling onontkoombaar. Voor de ondernemingsraad is het van belang om invloed te kunnen hebben op de besluiten die daarvoor genomen worden.

Uit onderzoek van Randstad blijkt dat 89% van de werkgevers ervan overtuigd is dat mobiel werken hun onderneming groei heeft gebracht. 83% van de werkgevers is zelfs van mening dat dit heeft geleid tot een beter bedrijfsresultaat.

Bevoegdheden ondernemingsraad

Een besluit om een definitieve thuiswerkregeling in te voeren is om meerdere redenen instemmingsplichtig. Zo kan er sprake zijn van een gewijzigde arbeidstijdenregeling en is er sprake van gewijzigde arbeidsomstandigheden. De werkgever is immers óók verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden bij de werknemer thuis. Ook het anders indelen van het kantoor zorgt er voor dat een aangepaste RI&E moet worden uitgevoerd om de nieuwe arbeidsomstandigheden te inventariseren en te evalueren. De ondernemingsraad heeft op die RI&E instemmingsrecht.

En als de organisatie op de schop gaat door afdelingen anders in te delen, samen te voegen of juist te splitsen is het adviesrecht van de OR al snel in het geding, omdat de organisatie belangrijk gewijzigd wordt.

Spullen op mee te werken

In een thuiswerkregeling dient ook aandacht besteed te worden aan het gereedschap waarmee gewerkt wordt, zoals computer, laptop, smartphone, docking stations, schermen, printers, toetsenborden, muizen, software e.d.

Er bestaan nogal wat varianten om dat te regelen:

  • BYOD: Bring your own device. Je werkt op een eigen apparaat, gekoppeld aan bedrijfsnetwerk;
  • BYOS: Bring your own software. Je werkt met eigen software waarvoor je ook zelf betaald hebt;
  • BYOD in combinatie met een vrije keuze van (cloud-)software;
  • CYOD: Choose your own device. De werknemer maakt een keuze uit een selectie van spullen die door de werkgever geselecteerd zijn;
  • BYOD: maar het apparaat moet voorkomen op lijst van toegestane apparatuur;
  • CLEO: Corporate liable, employee owned; Je werkt op een eigen apparaat, maar de werkgever betaalt aanschaf en abonnement en is verantwoordelijk;
  • COPE: Corporate owned, personally enabled; Apparaat en software zijn van de onderneming, maar mogen door de werknemer gebruikt worden alsof het zijn eigen spullen zijn.

Maar wat je ook afspreekt, voor de werknemer is het van belang dat autonomie behouden. Op die manier kunnen medewerkers hun tijd indelen en blijven ze gemotiveerd en positief. Het meer thuis werken vraagt ook om een andere stijl van leiding geven. Het is een kunst om vertrouwen te stellen in de medewerkers waarvoor je verantwoordelijk bent zonder in de valkuil van micromanagement te vallen. Het leiding geven aan thuiswerkers vraagt om opleiding om dat op een adequate manier te kunnen doen.


  • Meer lezen over de thuiswerkregeling? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsomstandigheden thuis en op kantoor? Stuur een mail