Barometer Culturele Diversiteit komt beschikbaar

Het wordt een stuk eenvoudiger om zicht te krijgen op de culturele diversiteit in organisaties met meer dan 250 medewerkers. Vanaf 1 juli komt een Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar waarmee die diversiteit te meten is. Het barometer komt goed van pas bij het uitvoeren van de wettelijke taak die de OR op dit gebied heeft.

Organisaties kunnen straks aan het CBS vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand. Zij krijgen vervolgens de statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Daarmee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op de actuele feiten is gebaseerd. De onderliggende doelstelling van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Volgens de minister worden Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond minder snel aangenomen, terwijl ze wel vergelijkbare kwalificaties hebben.

De taak van de OR uit artikel 28

De Wet op de ondernemingsraden geeft in artikel 28 (3e lid) elke ondernemingsraad de wettelijke taak om ‘in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming te waken en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming’. Met de barometer ontstaat er overzicht over de mate van diversiteit. De cijfers kunnen voor ondernemingsraad en bestuurder aanleiding zijn om het aannamebeleid aan te passen, zodat de diversiteit toeneemt en mogelijke discriminatie stopt. De OR moet eerst met de bestuurder afspreken dat bij het CBS de cijfers tegen kostprijs over de organisatie worden opgevraagd.

De SER heeft een brochure uitgebracht met een handreiking voor meer diversiteit op de werkvloer en in de top van de bedrijven en organisaties.


  • Zelf de Handreiking ‘Meer diversiteit op de werkvloer en in de top’ van de SER lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de diversiteit in de organisatie? Stuur een mail