Wel een lager salaris na herplaatsing, maar geen transitievergoeding

Soms wordt een werknemer na een reorganisatie in een functie met een lager salaris geplaatst. Een werknemer vond dat zij recht daarom had op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad (HR) gaf antwoord op deze vraag.

Wel een transitievergoeding bij structureel en substantieel verminderen van arbeidsduur

Twee jaar geleden gaf de Hoge Raad al duidelijkheid over het recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als een arbeidsplaats maar gedeeltelijk vervalt. Volgens de HR is er sprake van zo’n vergoeding als de vermindering van arbeidsuur substantieel én structureel is. Redenen voor de vermindering in arbeidsuur kunnen liggen in bedrijfseconomische oorzaken of een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Maar heeft een werknemer ook recht op een transitievergoeding als hij vanwege bedrijfseconomische redenen in een functie met een lager salaris wordt geplaatst?

Hoge Raad geeft antwoord op vragen van het gerechtshof

Bij het gerechtshof werd een procedure behandeld die door een lerares die gedeeltelijk en blijvend arbeidsongeschikt raakte voor haar eigen werk. Er volgende een herplaatsing in de functie van onderwijsassistente. Voor die functie werd ze lager ingeschaald en haar arbeidstijd was 80 procent van de oorspronkelijke arbeidsduur. Ze wilde een transitievergoeding voor het wegvallen van de 20 procent arbeidstijd én vanwege een lager salaris. De kantonrechter oordeelde negatief over het verzoek, maar het gerechtshof gaf haar in ieder geval het recht op een transitievergoeding voor het wegvallen van 20 procent arbeidstijd. Vervolgens werd aan de Hoge Raad middels een zogenaamde prejudiciële vraag een antwoord gevraagd of dat recht óók bestaat vanwege het verminderen van haar inkomen.

HR: er is onderscheid tussen wijziging salaris en wijziging arbeidsduur

De Hoge raad maakt onderscheid tussen het wijzigen van de arbeidsduur en het verlagen van het salaris. Een gedeeltelijke transitievergoeding vanwege het verminderen van de arbeidsduur is aan de orde als de arbeidsovereenkomst voor een deel feitelijk beëindigd. Die vergoeding is niet aan de orde als het salaris verminderd wordt door het aanvaarden van een functie met een lagere beloning. De transitievergoeding is niet bedoeld voor inkomensverlies dat ontstaat door een andere reden dan verlies van arbeidstijd, zoals in dit geval het aanvaarden van een functie met een lagere beloning.


  • Zelf de uitspraak van de Hoge Raad lezen? Klik hier. Als OR aan de slag met organisatiewijzigingen? Stuur een mail