Regels voor 1,5-meter op het werk

Er wordt in allerlei branches en bedrijven nagedacht over de manier waarop er – met inachtneming van de RIVM-regels – kan worden gewerkt. Dat vraagt om creativiteit én om overleg met de ondernemingsraad.

Te allen tijde maatregelen

Sommige branches hebben vanaf het begin van de coronacrisis al maatregelen moeten nemen om besmetting voor cliënten en bezoekers te voorkomen. Vooral in de zorg is geworsteld met het gebrek aan de benodigde hulpmiddelen, zoals mondkapjes en handgels, die daarvoor nodig zijn. Andere branches, bijvoorbeeld horeca, fitnesscentra of sportvoorzieningen, hebben verplicht de deuren moeten sluiten en het is de vraag wanneer die weer kunnen en mogen beginnen.

Sowieso zullen alle bedrijven en organisaties rekening moeten houden met de 1,5 meter die aangehouden moet worden. Dat betekent dat er protocollen gemaakt moeten worden waarin een vaste werkwijze wordt beschreven voor het gedrag van personeel en bezoekers. Denk aan looproutes, aparte in- en uitgangen, voorzieningen om handen te desinfecteren bij komst en vertrek, schermen tussen personeel en bezoekers en het reinigen van voorwerpen en meubels die door bezoekers zijn aangeraakt (pinautomaat, balies e.d.). Voor veel bedrijven zal de 1,5 meter tot gevolg hebben dat de capaciteit van het kantoor, de winkel e.d. aanzienlijk verminderd wordt. Er zal vastgesteld moeten worden hoeveel mensen in een bepaalde ruimte mogen zijn om nog veilig te kunnen werken of zijn.

Het komt er op neer dat er in alle bedrijven en organisaties meer of minder ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden om de RIVM-regels na te leven.

Eerst toestemming nodig van de overheid

Er komt niet eerder een mogelijkheid om weer open te gaan nadat een overheidscommissie het protocol heeft goedgekeurd dat door de verschillende branches is opgesteld. De overheid zal toetsen of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om weer te mogen starten.

Het is natuurlijk verstandig dat voor bedrijven die niet getroffen zijn door een volledige lock down óók protocollen ontwikkelen om veilig te kunnen werken en klanten te ontvangen. De ondernemingsraad is – bij uitstek – de overlegpartner van bestuurder, preventiemedewerker en arbo-coördinator om over deze maatregelen en protocollen te overleggen. Als vertegenwoordigers van het personeel weten ze welke maatregelen wel en niet zullen werken en welke knelpunten om een oplossing vragen. 

Thuiswerken als oplossing voor veel problemen

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft personeel waarvoor dat mogelijk was thuis gewerkt. In veel gevallen een uitkomst om het overdragen van het virus op het werk onmogelijk te maken. Het betekende veel improvisatie op technisch en organisatorisch gebied. Denk aan toegang van buitenaf op het netwerk, communicatie met collega’s en klanten via beeldbelverbindingen, maar ook aandacht voor de ergonomie van het thuiswerken.

Voor veel kantoren is een volledige terugkeer van al het personeel op hun werkplek niet goed mogelijk als tegelijkertijd de 1,5 meter-regels toegepast moeten worden. Daarmee wordt het thuiswerken structureel zolang het virus een bedreiging voor mens en samenleving vormt.

Voor kantoren moet een protocol worden opgesteld om daar veilig te kunnen werken en zal er een thuiswerkregeling moeten komen (als die nu ontbreekt) die voldoende waarborgen bevat voor het veilig werken met data en persoonsgegevens en de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek.

Instemmingsrecht ondernemingsraad en PVT

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het vaststellen van dit soort regelingen, omdat het beleid van de organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid van het personeel wordt veranderd. Daar waar thuiswerkregelingen al bestaan is het goed om die nog eens te onderzoeken of die nog passen bij wat er nu nodig is. Is de regeling nog bij de tijd?

Als de lay out van kantoren gewijzigd wordt om daardoor RIVM-proof te kunnen werken is een aanvullende RI&E nodig. OR en PVT hebben instemmingsrecht op deze actualisatie van de risico-inventarisatie en -evaluatie, en hebben dat óók op het plan van aanpak dat daar uit voort moet komen.

Tips voor een coronaveilige werkplek

  • Maak receptiebalie dieper om voldoende afstand te creëren tussen medewerker en bezoeker. Of een tafel of paaltjes met ketting ervoor plaatsen;
  • Plak strepen op de vloer, zodat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden;
  • Schaf flexplekken tijdelijk af en ga over op vaste werkplek/-eiland/-ruimte;
  • Zet de bureaus zodanig uit elkaar dat er ten minste 1,5 meter tussen de collega’s is, of plak bureaus af met een kruis of haal de bureaustoelen daar weg, zodat die niet gebruikt kunnen worden;
  • Plexi- of acrylglasschermen kunnen ervoor zorgen dat 1,5 meter makkelijker te handhaven is. Van gladde oppervlaktes is bekend dat virusdruppels het er lang op volhouden, dus aandacht voor de reiniging van de schermen is ook noodzakelijk;
  • Met een vaste werkplek op kantoor voor iedereen is het werken met een eigen toetsenbord, muis en scherm gegarandeerd. Zorg er voor dat ook die gemakkelijk gedesinfecteerd kunnen worden en stel schoonmaakdoekjes ter beschikking;
  • Regel looproutes door het kantoor om voldoende afstand te creëren;
  • Bedenk oplossingen voor knelpunten als liften (1 tegelijk), koffieautomaten, kantines e.d. Mogelijk zijn er meerdere pauzetijden nodig om in de kantine op veilige afstand van elkaar te kunnen eten.