Recht op langer gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, tenzij er in de cao of binnen een bedrijf een doorbetaling is geregeld. Maar vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken – bij wet – (gedeeltelijk) betaald.

Volgens minister Wouter Koolmees zorgt die uitbreiding van het ouderschapsverlof ervoor dat 200.000 ouders per jaar een betere mogelijkheid krijgen om een baan te hebben én meer tijd in het gezin te kunnen besteden. Het wetsvoorstel gaat er van uit dat de verlofweken in het eerste levensjaar van het kind moeten worden opgenomen.

Tijd voor een goede voorbereiding

Dat het nog even duurt voordat de wet ingaat heeft te maken met de voorbereidingen op het uitvoeren ervan. Het UWV gaat de verlofuitkeringen uitvoeren. De uitkering is de helft van het dagloon van de werknemer, gemaximeerd tot 50 procent van het maximumdagloon. Dat maximumdagloon wordt vastgesteld door het ministerie van SZW en bedraagt met ingang van 1 januari van dit jaar € 219,28 per dag of  € 4.769,34 per maand.

Overige verlofregelingen voor moeders en partners

  • Partners krijgen sinds 1 januari 2019 vijf doorbetaalde werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daarbij vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Met de negen weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 komt het (deels) betaalde partnerverlof op vijftien weken;
  • De moeders hebben zestien tot twintig weken betaald zwangerschapsverlof en dus vanaf 1 augustus 2022 óók negen weken deels betaald ouderschapsverlof;
  • Beide  kunnen u al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is weliswaar onbetaald, tenzij er in de cao of binnen een bedrijf een doorbetaling is afgesproken.

Europese richtlijn

De plannen van het kabinet geven uitvoering aan een nieuwe Europese richtlijn. De richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De lidstaten krijgen 3 jaar de tijd om dit op nationaal niveau te regelen. Verwacht wordt dat de voorstellen voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer gaan.


Als OR aan de slag met verlof- en vakantieregelingen voor het personeel? Stuur een mail