Vakantiegeld later uitbetalen. Kan dat?

De maand mei is in bijna alle organisaties de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Verstandige werkgevers bouwen dan ook in de loop van het jaar een reserve op om die uitgave ineens te kunnen doen. Maar nu door de coronacrisis de bedrijfsvoering in het honderd loopt en de gebruikelijke financiële gang van zaken in de war is, kan de ondernemer de opgespaarde reserve voor het uitbetalen van het vakantiegeld ook voor andere doeleinden inzetten. Vakbond FNV vindt dat later uitbetalen van de vakantietoeslag als uiterste redmiddel mogelijk moet zijn, maar dit nu nog niet aan de orde is.

Vrijwillig kan altijd

Het is wel vaker voorgekomen dat ondernemers krap bij kas zaten en aan werknemers hebben gevraagd om vrijwillig af te zien van hun recht op de betaling van hun vakantietoeslag op de afgesproken datum. De werkgever maakt dan de afspraak om op een later moment te betalen, eventueel in twee keer. Ook in coronatijden zouden werkgevers dat verzoek aan werknemers kunnen doen, en het is aan de werknemers om daar individueel akkoord mee te gaan.

Faillissementen voorkomen

Vakbond FNV geeft aan dat organisaties waarvoor faillissement dreigt als laatste redmiddel deze uitbetalingen aan werknemers kunnen uitstellen om daarmee een faillissement te voorkomen.

De bonden zien die maatregel nog niet direct aan de orde door de maatregelen van de regering om salariskosten tot maximaal 90% te compenseren (NOW). Maar als er onverhoopt reële faillissementsdreiging ontstaat, dan is het later uitbetalen van het vakantiegeld – wat de FNV betreft – bespreekbaar. Met de sectoren horeca en detailhandel wordt gesproken over het later uitbetalen van vakantiegeld. Voor de detailhandel is in de cao al rek ingebouwd: daar mag het vakantiegeld ook in juni worden uitbetaald. Het zijn de sectoren met weinig ‘vet op de botten’, terwijl de loonkosten (grotendeels gecompenseerd) en de huren/hypotheken doorlopen.

Ook opschorten winstuitkeringen

KLM heeft met de vakbond afspraken gemaakt over de winstuitkering: de betaling daarvan is uitgesteld tot oktober. Het is mogelijke dat ook andere bedrijven die geraakt worden door de coronacrisis dergelijke maatregelen gaan treffen. Als met de OR afspraken zijn gemaakt over een winstdelingsregeling, dan is het nodig dat met de OR over het afwijken daarvan overleg wordt gevoerd.