OR wordt OR-online

Het kan niet anders dan dat de ondernemingsraad online-hulpmiddelen moet benutten om te blijven functioneren. Maak van de nood een deugd!

De coronacrisis maakt het niet langer mogelijk om fysiek overleg te hebben met elkaar als OR-leden, maar ook als OR met de bestuurder. Tegelijkertijd is er veel aan de hand in de bedrijven en organisaties. In de zorg worden topprestaties verwacht van het zorgpersoneel, in andere bedrijven is de deur op slot, wordt er alleen nog thuis gewerkt of wordt er beperkt gewerkt in de productie.

Voor alle maatregelen die de bestuurder wil treffen is de OR een noodzakelijke overlegpartner, denk aan wijziging van werktijden, thuiswerken of de keuze om van Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) gebruik te gaan maken. Spreek dan ook af dat de geplande overlegvergaderingen gewoon doorgaan, maar online worden gehouden. Dat geldt ook voor de andere overlegmomenten van de OR, DB en OR-commissies. Voor bestuurder en OR is het van belang dat in deze bijzondere tijden beslissingen snel genomen kunnen worden, en dan is overleg de eerste voorwaarde om die te kunnen nemen. Houd de gebruikelijk werkwijze met agenda’s en notulen in stand; het enige dat wijzigt is dat de fysieke ontmoeting achterwege blijft.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Het online werken biedt ook voordelen in het vertegenwoordigen van de collega’s in het overleg met de bestuurder. Achterbanoverleg is ook online te regelen en biedt de mogelijkheid om snel de meningen te peilen bij afdelingen, teams, locaties e.d. Nu medewerkers noodgedwongen ervaring opdoen met thuis werken en online-overleg is dit een extra middel voor de OR geworden om contact met de achterban te hebben.