De geplande cursusdag voor OR-voorzitter en -secretaris op 14 april 2020 gaat door de coronamaatregelen niet door. T.z.t. zal een nieuwe datum voor deze cursusdag worden vastgesteld. DB’s die zich voor deze dag hebben ingeschreven worden daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld.