NOW en de OR

De coronacrisis heeft het kabinet doen besluiten om een tijdelijke noodmaatregel in te voeren, zodat zoveel als mogelijk werk  behouden blijft. Wat heeft de ondernemingsraad met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van doen?

Geen ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als ondernemers door de coronamaatregelen een omzetdaling – gerekend vanaf 1 maart 2020 – van ten minste 20 procent verwachten kunnen ze gedurende drie maanden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling kan nog een keer met drie maanden worden verlengd.

De tegemoetkoming gaat om maximaal 90 procent van de loonsom en hangt samen met het omzetverlies.

  • Als 100% van de omzet wegvalt dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 50% van de omzet wegvalt dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25% van de omzet wegvaltdan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV betaalt een voorschot van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming, zodat het leeuwendeel van de loonkosten gedekt zijn. Na afloop van de subsidieperiode stelt het UWV de omzetdaling vast en betaalt nog de tegemoetkoming na of vordert het teveel betaalde terug.

Belangrijke voorwaarde om van de regeling gebruik te maken is dat er in de subsidieperiode geen sprake mag zijn van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Geen onderscheid in arbeidsovereenkomst

Bij krimp in organisaties zijn de flexwerkers altijd als eerste de sigaar. Contracten worden niet verlengd of ze worden niet meer opgeroepen. De NOW-regeling geldt daarentegen voor alle werknemers ongeacht de het type arbeidsovereenkomst. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt (Wab) in balans hebben veel oproepkrachten een vaste urenomvang gekregen. Werkgevers kunnen die kosten niet eenvoudig verminderen zonder het aantal uren in de contracten te verminderen. Ook voor de flexwerkers is NOW van toepassing.

Wat gebeurt er met de WW-rechten van werknemers?

Op de vraag wat NOW voor gevolgen heeft voor de WW-rechten van werknemers als er na de crisis alsnog ontslag volgt kan een kort antwoord worden gegeven: niets. Door het intrekken de Werktijdverkorting-regeling (Wtv) door de regering is het niet nodig dat werknemers al WW-rechten opsouperen als gebruik wordt gemaakt van werktijdverkorting. Het doel van NOW is werknemers niet in de WW te krijgen. Een andere aanpassing: sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling staat dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze regeling zal vanwege de coronacrisis buiten werking worden gesteld. Met name in de zorgsector worden nu veel overuren gemaakt en de zorgorganisaties zouden gestraft worden door de hogere WW-premie voor al hun inzet.

NOW en OR

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij en belangrijke inkrimping van de organisatie (artikel 25, 1e lid, onderdeel d). Als de ondernemer noodgedwongen personeel moet ontslaan is het van belang om vast te stellen of daardoor eerder ontvangen NOW-tegemoetkoming moet worden terugbetaald. Voor het aanpassen van arbeidstijden (denk aan ploegendiensten e.d.) is de instemming van de OR nodig.

Het doel van NOW is natuurlijk een overbrugging te bieden totdat ‘business as usual’ weer mogelijk is.


  • Meer informatie over NOW lezen? Klik hier
  • Meer informatie van het UWV lezen over NOW? Klik hier
  • Als OR aan de slag met NOW? Stuur een mail