Simpeler banenafspraak in de maak

De Participatiewet moet eenvoudiger voor werkgevers en werknemers. Dat is de bedoeling van het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak. Tot 3 april 2020 loopt de internetconsultatie, zodat iedereen die er wat zinnigs over op te merken heeft kan reageren op het wetsvoorstel.

Het doel van de Wet Banenafspraak blijft onveranderd: in 2026 moeten er 125.000 banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Het onderscheid tussen de streefcijfers voor ‘de markt’ (100.000 banen)  en ‘de overheid’ (25.000 banen) komt te vervallen. Het maakt dus niet meer uit bij welke werkgever de arbeidsbeperkte werknemer werkt en kan daarom de complexe inleenadministratie worden geschrapt.

Niet straffen, maar belonen

Het blijft nadrukkelijk de bedoeling dat werkgevers hun maatschappelijke verantwoording nemen door banen voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden. Het betekent in de praktijk dat er voor  – om en nabij – elke 25 fte één baan voor een arbeidsbeperkte aangeboden moet worden. Als de gewenste banen niet gerealiseerd worden kan de Quotumwet van toepassing worden verklaard. Het kabinet wil het nu wel anders gaan aanpakken. Alle werkgevers betalen een inclusiviteitsopslag en krijgen korting als ze banen voor arbeidsbeperkten realiseren. Het is de bedoeling dat opslag en bonus met elkaar in balans zijn als een werkgever voldoende banen heeft gecreëerd.

Actie voor de OR

Wachten op wettelijke maatregelen is niet nodig. De ondernemingsraad kan nu al met de bestuurder afspraken maken over inclusief personeelsbeleid en wat de werkgever kan doen om banen aan e bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De overheid werkt daar óók aan mee door loonkostensubsidie als een werknemer niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen.


  • Zelf het wetsvoorstel lezen: klik hier
  • Zelf de toelichting op het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Als Or  aan de slag met inclusief personeelsbeleid? Stuur een mail