Problemen én oplossingen voor de medezeggenschap

Artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is kristalhelder over de belangrijkste taak van de ondernemingsraad: het vertegenwoordigen van de in de onderneming werkzame personen in het overleg met de bestuurder. En juist in die vertegenwoordigende taak gaat het er niet altijd democratisch aan toe. Op https://or-leden.representeren.nl/ is een online-discussie gestart met veel voorkomende problemen én oplossingen daarvoor.

MZLeeuw – samenwerkingspartner van Bureau Kalden – heeft het ideële initiatief genomen om een online-discussie starten naar aanleiding van het boek ‘Tegen verkiezingen’ van David van Reybrouck. De schrijver betoogt dat de huidige verkiezingen een ‘vermolmde procedure’ zijn. Het boek gaat niet over de ondernemingsraad, maar veel van de geconstateerde problemen komen ook in de OR voor.
Denk aan eenzijdig samengestelde or-ren met veel wat oudere mannen die langjarig deel van de OR uitmaken. Of het ontbreken van de flexwerkers in de ondernemingsraad, terwijl die wel een aanzienlijk deel van de medewerkers in de organisatie uitmaken.

De discussie spits zich toe op een viertal problemen:

  1. De OR raakt zijn representativiteit kwijt;
  2. De OR heeft geen ideologische doelen om na te streven;
  3. De procedures hebben het in de OR gewonnen van de inhoud;
  4. De OR functioneert steeds minder goed.

Maar er worden ook oplossingen aangereikt voor deze problemen:

  1. Niet verkiezen, maar loten voor deelname aan de OR;
  2. Een combinatie van loten en kiezen;
  3. Het nomineren van OR-leden;
  4. De manier om (meer) flexwerkers in de OR te krijgen;
  5. De achterbanraadpleging als een verplichtende manier om daadwerkelijk medewerkers te vertegenwoordigen.

Op https://or-leden.representeren.nl/ kan op elk van de problemen en oplossingen gereageerd worden, maar ook op de reacties die al eerder gegeven zijn.

Voor de  professionals in de medezeggenschap, zoals opleiders en ambtelijk secretarissen is een aparte online-discussie gestart: https://professionals.representeren.nl/.