Medezeggenschap-hackathon voor jongeren in aantocht

Het is echt een puzzel om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de medezeggenschap. In veel ondernemingsraden is het merendeel van de leden op leeftijd. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met hun langere en vastere dienstverbanden en de kortere en flexibelere arbeidsovereenkomsten die de jongeren hebben. Maar de jongeren werken óók in de organisatie en verdienen een hebben recht op een bijdrage aan de medezeggenschap.

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en CNV Jongeren organiseren op 12 mei 2020 een ‘Medezeggenschap-hackathon’. Hoe kunnen we de jongeren in onze eigen organisatie enthousiast maken voor de medezeggenschap?

Oplossen en innoveren

Zo’n hackathon kenmerkt zich door het in korte tijd gezamenlijk zoeken naar het oplossen of innoveren van een probleem. Jongeren van drie verschillende organisaties gaan 12 uur achter elkaar aan de slag met het oplossen van een strategisch vraagstuk, zoals privacybeleid, werkstress of een leven lang ontwikkelen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van experts en ervaringsdeskundigen.

De opbrengst is een advies dat vervolgens wordt gepresenteerd aan de ondernemingsraad, de bestuurder/MT en de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Er is een speciale website ingericht met meer informatie voor deelnemers en organisaties.


  • Meer informatie over de MZ-hackathon? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de verjonging van de ondernemingsraad? Stuur een mail