In 2022 sluiten alle rookruimtes

In 2021 moeten alle rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen worden gesloten en in 2022 is dat voor het gehele bedrijfsleven het geval. Dát is het voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat nu door de ministerraad is aangenomen. En om het roken grondig te ontmoedigen is het is nu al mogelijk om rookpauzes van personeel te schrappen.

Recht op een rookvrije werk- en pauzeplek

Elke werknemer heeft recht op een rookvrije werk- en pauzeplek. Maar dat geldt ook voor andere ruimten waar werknemers werken, komen of doorheen lopen, zoals gangen, liften, toiletten, magazijnen, trappen e.d. Ook de bedrijfsauto moet rookvrij zijn, ook al is de rokende werknemer de enige die er in rijdt. De werkgever moet het rookverbod aangeven, bijvoorbeeld met bordjes of stickers, zodat ook bezoekers weten welke regels van toepassing zijn.

Instructierecht werkgever

De werkgever heeft een wettelijk instructierecht en is daarmee vrij om voor het personeel procedures, kledingvoorschriften, werkwijzen en regels in het bedrijf vast te stellen. Dat moeten dan wel redelijke instructies zijn. De regels over het – wel of niet – roken vallen ook onder dat instructierecht, maar daarbij moet de werkgever zich wel aan de wet houden. Dus ‘Roken doen we in het rookhok’ is in 2022 in strijd met de wet. Werknemers die betrapt worden op roken waar het niet mag kunnen een boete oplopen. Als dat voor de eerste keer is, dan kan een niet misselijke boete van zo’n 600 euro volgen. Wordt een werknemer voor de vierde keer gesnapt, dan loopt dat op tot 4500 euro.

Roken en de OR

Het rookbeleid is een onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming. Ondernemingsraden hebben de wettelijke taak (vanuit artikel 28 van de WOR) om toezicht te houden op de naleving van de regels en afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Zet het sluiten van de rookruimtes dus tijdig op de agenda en overleg met de bestuurder over de aanscherping van het rookbeleid, eventueel door het schrappen van de rookpauzes die er nu nog zijn. De werkgever kan ook een aanbod doen om de fervente rokers te ondersteunen met het stoppen door een stoppen-met-rokencursus te volgen.


  • Zelf het nieuwsbericht over het sluiten van de rookruimtes lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het rookbeleid? Stuur een mail