Dronken, stoned of duf op de werkvloer

Het is natuurlijk niet erg veilig als medewerkers dronken, onder invloed van medicijnen of drugs aan het werk zijn of zich in het verkeer begeven. Maar de wettelijke privacyregels maken het – enkele uitzonderingen daargelaten – een werkgever niet mogelijk om daar zelf op te controleren. Daar wil staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat aan gaan doen, in ieder geval voor die bedrijven die onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen.

BRZO

Er vallen zo’n 400 bedrijven onder BRZO-sector, met name chemiebedrijven. In die bedrijven wordt gewerkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de mogelijkheid tot het afnemen van alcohol- en drugstesten zal het werk daar veiliger moeten maken. Daaraan voorafgaand moeten de bedrijven Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) vaststellen. De minister gaat onderzoeken of er een wettelijke mogelijkheid moet komen om werknemers in BRZO-bedrijven te mogen testen.

En de risico’s in andere bedrijven?

Het testen op alcohol, drugs- of medicijngebruik is – op een aantal wettelijke uitzonderingen na – verboden. Toch lopen allerlei bedrijven risico’s als werknemers onder invloed hun werk doen. Denk aan het werken met machines, heftrucks, hijswerktuigen e.d.
Het is dan ook van belang dat werk wordt gemaakt van de preventie, door voorlichting en sociale controle.

Testen mag nu (nog) niet, tenzij…

Persoonsgegevens verkregen uit het afnemen van alcohol- en drugstesten zijn voor de AVG bijzondere persoonsgegevens met informatie over de gezondheid. Het verwerken van dergelijke gegevens is daarom niet toegestaan. Het tijdens werktijd controleren op het gebruik van alcohol en drugs is op grond van de AVG alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is, het noodzakelijk is en daarnaast passende maatregelen getroffen worden om de inbreuk op de privacy en grondrechten van de werknemer te minimaliseren. Op dit moment bestaan er enkele specifieke wettelijke regelingen waarbij deelnemers aan het wegverkeer, treinmachinisten, boordpersoneel van vliegtuigen, schippers en loodsen moeten meewerken aan alcohol- en drugstesten.

Preventie

De basis voor elk ADM-beleid is de preventie van het gebruik van middelen/medicijnen en daarmee het verkleinen van de risico’s op de werkvloer. Goede voorlichting aan personeel is dan ook belangrijk, evenals sociale controle op kenmerken van gebruik, zoals alcohollucht of vergrote pupillen, dufheid e.d. Het aanspreken van een werknemer op mogelijk gebruik is dan zeker noodzakelijk. Ook een aanbod van de werkgever om alcohol-, drugs- of medicijnverslaving aan te pakken is natuurlijk helpend om risico’s op ongevallen te verkleinen. De ondernemingsraad kan het ADM-beleid op de overlegagenda zetten om met de bestuurder te bespreken wat er in het beleid aangescherpt moet worden.


  • Zelf de Kamerbrief van staatssecretaris Tamara van Ark lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het alcohol-, drugs- en medicijnbeleid? Stuur een mail