SER publiceert Engelse vertaling WOR

Voor ondernemingsraden en bestuurders die Engels als voertaal van het overleg hebben is de nieuwe vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeker een aanrader. De vertaling is geactualiseerd en bevat de laatste wijzigingen in de WOR.

De laatste wijziging van de wet dateert van 1-1-2019 en voorziet in de wettelijke verplichting om – onder bepaalde voorwaarden – jaarlijks ten minste een keer over de beloningsverhoudingen in de organisatie overleg te hebben.
Al eerder publiceerde de SER ook het voorbeeldreglement van de OR in het Engels.


  • Works Councils Act downloaden? Klik  hier
  • Model Rules of Procedure for Works Councils downloaden? Klik hier