Ondernemingsraad knokt voor behoud onafhankelijkheid

Internet-, tv- en telefoonprovider XS4ALL is veel in het nieuws geweest en dan vooral omdat de onafhankelijkheid van de organisatie behouden moest blijven. Ook de ondernemingsraad heeft daar een rol in gespeeld.

Wat er aan vooraf ging

De COR van KPN adviseert positief over een voorgenomen besluit om een aantal merken voortaan uitsluitend onder het merk KPN voort te zetten. De ondernemingsraad van XS4ALL – één van die merken – is het daar niet mee eens en dient een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Er komt vervolgens overleg op gang en wordt formeel advies aan de OR van XS4ALL gevraagd over het voorgenomen besluit de organisatie te integreren in KPN door middel van een ‘overgang van onderneming’. Als de OR negatief adviseert en de wachttijd van een maand verstreken is laat KPN weten om XS4ALL toch te integreren in de organisatie. De OR stapt naar de OK met een tweeledige verzoek: te verklaren dat KPN onterecht een besluit genomen heeft om XS4ALL te integreren in KPN en dat besluit terug te laten draaien. En ten tweede om een enquête in te stellen naar beleid en gang van zaken van de onderneming.  

WOR-verzoek

Ondanks het feit dat de COR al positief geadviseerd heeft zijn er – in de vorm van een memorandum – óók afspraken gemaakt voor het doorlopen van een volwaardig adviestraject door de OR van XS4ALL. Dat memorandum is tot stand gekomen als gevolg van het eerste verzoek van de OR bij de OK.
De OK oordeelt dat XS4ALL niet onredelijk is geweest om het besluit tot integratie in KPN te nemen. Daarbij is vooral gekeken naar de belangen van onderneming en ondernemer, de business case van de integratie, de afweging van alternatieven bijvoorbeeld verkoop van de organisatie, de personele gevolgen, de informatieverstrekking aan de ondernemingsraad, de betrokkenheid van ondernemingsraad bij inschakeling van externe deskundigen door XS4ALL en KPN meegenomen.
Duidelijk is dat de OK niet op stoel van de ondernemer wil zitten en daarmee de ondernemer beleidsvrijheid toekent om een besluit te nemen dat vanuit dat ondernemerschap genomen wordt.

Enquêteverzoek

Ook ziet de OK geen reden om het enquêteverzoek te honoreren, omdat de procedure die bij de adviesaanvraag gevolgd is daarvoor geen aanleiding biedt. Er wordt niet getwijfeld aan de juiste gang van zaken.


  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het adviesrecht van de ondernemingsraad? Stuur een mail