Meer jongeren in de medezeggenschap

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’. In veel ondernemingsraden zijn jongeren ondervertegenwoordigd; daarnaast is er nog te weinig kennis over het belang van de medezeggenschap bij deze leeftijdscategorie.

Er werd nagedacht over de mogelijkheden om jongeren bij de medezeggenschap te betrekken.

De gemiddelde ondernemingsraad bestaat voor maar 17 procent uit jongeren, terwijl 36 procent van de werkende bevolking onder de 36 jaar is. Daarmee zijn de jongeren duidelijk ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap.

Vernieuwende medezeggenschap

Mogelijk moet de medezeggenschap zich meer richten op de participatie van jongeren bij de belangrijke besluiten voor personeel en organisatie. Bijvoorbeeld door mee te doen bij het ontwikkelen van plannen voor die besluiten in werk-, project- of klankbordgroepen. Op die manier wordt draagvlak vergroot, maar ook wordt kennis gemaakt met de wijze waarop invloed op deze besluiten mogelijk is.
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) laat veel ruimte om de werkwijze van de OR aan te passen aan wat nodig is. Voor de jongere medewerkers is het interessant om medezeggenschapsprojecten te integreren met hun scholing en persoonlijke/professionele ontwikkeling. De OR krijgt dan meer en meer de rol van medezeggenschapregisseur.

Eigentijds communiceren

Ondernemingsraden doen er goed aan om in hun communicatie met de achterban gebruik te maken van eigentijdse communicatiemogelijkheden, zoals social media, chat, Yammer en andere digitale mogelijkheden om te raadplegen of dialogen te voeren. Ook op die manier zullen jongeren zich meer aangesproken voelen dan met de gebruikelijke OR-notulen op het prikbord.


  • Meer lezen over de expertbijeenkomst? Klik hier
  • Presentatie over medezeggenschap door en met jongeren bekijken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met vernieuwing van de medezeggenschap? Stuur een mail