Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ gepubliceerd

Het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een nieuwe Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ gepubliceerd. Daarmee wordt geprobeerd om miscommunicatie over instructies en procedures op de werkvloer te voorkomen.

In veel organisatie zijn mensen aan het werk die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Dat zijn vaak arbeidsmigranten, bijvoorbeeld uit Oost-Europese landen, maar ook zo’n  2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Miscommunicatie op de werkvloer kan grote risico’s veroorzaken en daarmee ook ernstige ongevallen.
Zo wordt de tip gegeven om in de RI&E ook de taal mee te nemen als te onderzoeken arbeidsrisico. Hoeveel mensen spreken de taal in voldoende mate en welke risico’s worden gelopen als ze dat niet doen.
Duidelijk is ook dat het Engels als gemeenschappelijke voertaal onvoldoende effectief blijkt te zijn. Niet iedereen is die taal in voldoende mate machtig om veilig en gezond met elkaar te kunnen samenwerken. De handreiking biedt de werkgever handvatten om de taal- en communicatierisico’s in te schatten en praktische maatregelen te treffen om de communicatie op de werkvloer te verbeteren.

Onderdeel van de arbocatalogus

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen met behulp van de handreiking, maatregelen opnemen die passen bij de branche waarvoor de catalogus is en/of een branche RI&E is opgesteld.


  • Zelf de Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met arbeidsomstandigheden en taal? Stuur een mail