Even appen over contractverlenging

Als een medewerker via WhatsApp aan haar werkgever vraagt of haar contract met een jaar verlengd wordt, dan krijgt ze – ook via WhatsApp – een bevestigend antwoord. Door verschillende omstandigheden wil de werkgever van haar af. In eerste instantie krijgt de werkgever van de kantonrechter gelijk, maar het gerechtshof heeft een andere mening.

De werkneemster in een tandartspraktijk wisselt via WhatsApp de berichten over een verlenging van haar contract uit. Na het app-verkeer wordt zelfs een afspraak gemaakt om dat verlengde contact te bespreken en te tekenen, maar die afspraak gaat door wat bijzondere omstandigheden niet door.
De werkneemster loopt een ernstige snijwond op en meldt zich daarom ziek. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt stopt de betaling van loon en krijgt de werkneemster een ziektewetuitkering van het UWV. De werkneemster stapt naar de kantonrechter en eist dat de werkgever de afgesproken contractverlenging volledig naleeft.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter heeft de werkgever geen concrete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toezegging gedaan dat de arbeidsovereenkomst met de werkneemster zou worden voortgezet en is de arbeidsovereenkomst tijdig opgezegd en rechtsgeldig beëindigd. De werkneemster laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

Oordeel gerechtshof

Voor het sluiten of verlengen van arbeidsovereenkomsten gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek zoals die ook voor andere overeenkomsten van toepassing zijn. Volgens het hof is de manier waarop de kantonrechter getoetst heeft of er sprake was van een concrete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toezegging te streng toegepast. Het hof vindt dan ook dat er via de WhatsApp een nieuwe aansluitende arbeidsovereenkomst van 12 maanden tot stand gekomen is, waarvoor ook nog eens afspraken zijn gemaakt om de verlenging formeel te bevestigen. Volgens het hof mocht de werkneemster er van uitgaan dat het contract verlengd zou worden.
Het hof oordeelt dat de werkneemster recht heeft op een billijke vergoeding. De vergoeding dient als alternatief voor de niet verlengde arbeidsovereenkomst. Die vergoeding wordt beperkt omdat de werkneemster een ziektewetvergoeding heeft ontvangen en op die manier niet in haar inkomen is geraakt en inmiddels een andere baan heeft. Het hof oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door eenzijdig de overeengekomen verlenging van de arbeidsovereenkomst in te trekken. De billijke vergoeding wordt vastgesteld op 3500 euro bruto.

Moraal van het verhaal

Ook communiceren via WhatsApp – hoe informeel het ook lijkt – bindt partijen wel degelijk aan afspraken die via dit communicatiemiddel met elkaar gemaakt zijn. En voor veel afspraken geldt dat eenzijdig wijzigen niet zo maar tot de mogelijkheden behoord.


Zelf de uitspraak lezen? Klik hier