Werkgever moet meewerken aan ontslag na twee jaar ziekte

Er zijn al heel wat werknemers geweest die via de rechter een einde wilde maken aan hun slapende dienstverband met hun werkgever. Die oordeelden wisselend over de verzoeken; in een aantal gevallen kreeg de werknemer gelijk, maar ook de werkgever werd in het gelijkgesteld over zijn weigering om de werknemer te ontslaan. De inzet van al deze geschillen was de transitievergoeding die door het ontslag aan de werknemer uitgekeerd moest worden. Nu is er door een uitspraak door de Hoge Raad duidelijkheid.

Het kan in de papieren lopen, zo’n transitievergoeding, tot maximaal een jaarsalaris. Daarom wilden veel werknemers het dienstverband na twee jaar ziekte niet beëindigen. De werknemers behielden hun dienstverband met de werkgever tegen een salaris van nul euro. In een zaak heeft één van de kantonrechters aan de Hoge Raad gevraagd om een oordeel te geven over het in standhouden van het slapend dienstverband.

De Hoge Raad heeft daar op 8 november 2019 een antwoord gegeven op die z.g. prejudiciële vraag.

Goed werkgeverschap

De Hoge Raad vindt dat een werkgever moet toestemmen in het ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is en dat het bij zijn taak als goed werkgever hoort om daar medewerking aan te verlenen. De transitievergoeding wordt berekend op de dag dat de werknemer langer dan twee jaar ziek is en het verbod om de werknemer te ontslaan wegens ziekte niet langer meer van toepassing is.

Een belangrijke mits

Er wordt door de Hoge Raad wel een uitzonderling gemaakt. Als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, dan hoeft hij die niet te beëindigen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er reële mogelijkheden tot re-integratie bestaan, bijvoorbeeld omdat de werknemer langer dan twee jaar nodig heeft om te herstellen en het aannemelijk is dat het werk – in bestaande of aangepaste functie – hervat kan worden. De Hoge Raad is ook duidelijk dat het aanstaande pensioen van een werknemer niet tot een gerechtvaardigd belang van de werkgever zal leiden. Een medewerker die na twee jaar ziekte vlak voor zijn pensioen zit moet ook op zijn wens ontslagen worden met het ontvangen van een transitievergoeding.

Werkgevers worden gecompenseerd

Ook de kosten die een werkgever moet maken zijn voor een werkgever geen reden meer om niet aan het ontslag na twee jaar ziekte mee te werken. Werkgevers worden per 1-4-2020 met terugwerkende kracht over een periode van vijf jaar gecompenseerd voor de transitievergoeding. De regering heeft daar een miljard euro voor gereserveerd. De compensatie kan minder zijn dan de uitbetaalde transitievergoeding, maar dat kan geen reden zijn om die vergoeding niet aan de werknemer uit te keren. De betaling loopt via het UWV. Werkgevers die problemen hebben met het voorfinancieren van de transitievergoeding mogen de vergoeding ook in termijnen aan de medewerker uitkeren.