Meningsverschil over de OR-verkiezingsuitslag

Als na de verkiezingen voor de ondernemingsraad de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld is één van de vakbonden die kandidaten heeft gesteld het niet met de uitslag eens. Uiteindelijk moet de kantonrechter een uitspraak doen over het meningsverschil.

Wat er aan vooraf ging

Voor de ondernemingsraad van de Belastingdienst/Douane Nederland worden via het lijstenstelsel OR-verkiezingen gehouden voor twee zetels. Bij het bepalen van de uitslag wordt dan als eerste de kiesdeler berekend. Er zijn 275 stemmen uitgebracht, zodat de kiesdeler 275 stemmen gedeeld door 2 zetels is 137,5 stemmen per zetel bedraagt. De uitslag van de stemming was als volgt:

  • Lijst 1 NCF (Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën): 136
  • Lijst 2 FNV Overheid: 41
  • Lijst 3 CNV Overheid: 68
  • Lijst 4 BDPN (Bond Douane Personeel Nederland): 30

De verkiezingscommissie van de OR wees vervolgens één zetel toe aan de NCF en één aan CNV. Daarop maakte de NCF bezwaar, maar heeft de verkiezingscommissie dat bezwaar verworpen. De NCF blijft oneens en stapt naar de kantonrechter om daar duidelijkheid te verkrijgen over wie de twee zetels hoort te krijgen. Daarbij is de uitslag van de verkiezingen bepalend en wat daarover in artikel 13 lid 1 en 2 van het OR-reglement is bepaald.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter ziet dat artikel 13 – lid 1 van het OR-reglement voorziet in die situatie waarin ten minste één van de kieslijsten voldoet aan de vereisten voor de kiesdeler. In dit geval heeft geen van de lijsten die kiesdeler gehaald en daarom past de kantonrechter de cao-norm toe. Het laatste deel van lid 1 van het genoemde artikel bepaalt dat de stemmen die op een lijst staan die de kiesdeler niet haalt als overschotstemmen gelden. De verkiezingscommissie past daarom lid 2 van artikel 13 toe: ‘de zetels worden achtereenvolgens als restzetel toegekend aan de lijsten met de grootste stemmenoverschotten’. Maar het artikel in het OR-reglement is uitgebreid met ‘stemmen uitgebracht op een lijst die die kiesdeler niet haalt, ook gelden als reststemmen indien ten minste 51%  van de kiesdeler is gehaald’. Volgens de OR was het doel van deze bepaling om kleinere vakorganisaties mee te laten dingen naar een zetel. Volgens de kantonrechter blijkt die bedoeling niet uit de bepaling zelf of uit de rest van het reglement. De kantonrechter oordeelt dat in dit geval de zetels moeten worden toegewezen aan de lijst die meer dan 51 procent van de kiesdeler heeft gehaald en wijst daarom de twee zetels aan de NCF toe.

  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met OR-reglement en OR-verkiezingen? Stuur een mail