Meer invloed op beloningsbeleid beursgenoteerde bedrijven

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om aandeelhouders, werknemers én de ondernemingsraad meer invloed te geven op het beloningsbeleid bij beursgenoteerde bedrijven.

Het wetsvoorstel implementeert een Europese-richtlijn (EU-richtlijn 2017/628) in de Nederlandse wetgeving. Door de wetswijziging moet bij de volgende algemene vergadering van aandeelhouders (ava) 75% van de aandeelhouders akkoord moet gaan met het beloningsbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Nu is dat nog de helft + 1 om het beleid geaccordeerd te krijgen. Aandeelhouders krijgen daardoor meer grip op het beloningsbeleid. In dat beloningsbeleid gaat het over de verhouding tussen het loon op de werkvloer en het loon van bestuurders en de bonusregelingen.

OR krijgt meer grip op de beloningsverhoudingen

De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over de beloningen en pas nadat het advies is uitgebracht mag het voorstel aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De OR krijgt de mogelijkheid om het advies van de raad in de vergadering van aandeelhouders toe te lichten. En als het advies van de OR niet of maar gedeeltelijk wordt overgenomen door de remuneratiecommissie, dan moet dat schriftelijk aan de algemene vergadering van aandeelhouders gemotiveerd worden.
Bij de grote BV’s en NV’s heeft de OR – op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:158 lid 6) een versterkt aanbevelingsrecht voor het benoemen van één of meer commissarissen. Door het wetsvoorstel worden die nu automatisch ook lid van de remuneratiecommissie. Dat is de commissie die zich namens de raad van commissarissen bezig houdt met de salarissen en arbeidsvoorwaarden voor de raad van bestuur.
Voor de ondernemingsraad is sinds 1-1-2019 jaarlijks de verplichting van kracht om één maal per jaar met de bestuurder over de beloningsverhoudingen te overleggen. Dat geldt niet alleen voor ondernemingsraden van beursgenoteerde bedrijven, maar voor elke OR in organisaties met meer dan 100 personeelsleden, al zijn er uitzonderingen op die verplichting.

Aandeelhouders gaan adviseren over verslag beloningsbeleid

Aandeelhouders gaan vanaf 2020 elk jaar adviserend stemmen over het verslag dat over de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders moet worden gemaakt. In dat verslag moeten ze ook uitleggen hoe ze rekening hebben gehouden met de missie en identiteit van het bedrijf, de interne salarisverhoudingen én wat het maatschappelijk draagvlak is voor het beloningsbeleid.

Als OR aan de slag met het beloningsbeleid? Stuur een mail