Vooral mannen doen het gevaarlijke werk

Maar liefst in negen van de tien beroepen doen de mannen het gevaarlijkste werk. Het CBS maakt een overzicht van de gevaarlijkste beroepen in de vorm van een top 10. Daar staan ook beroepen op waarvan je het niet direct zou verwachten.

Koks en kappers

In 2018 gaf 15,5 procent van de werknemers (15 tot 75 jaar) aan vaak of altijd gevaarlijk werk te doen. Dit is bij mannen twee keer zo vaak het geval als bij vrouwen: 20,5 procent, tegen 9,9 procent. Mannen hebben ook iets vaker dan vrouwen een arbeidsongeval: in 2018 had 1,7 procent van de mannelijke werknemers een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde. Onder vrouwelijke werknemers was dit 1,2 procent.

Beveiligingswerkers, bestuurders voertuigen en bedieners mobiele machines, metaalarbeiders, machinemonteurs, bouwarbeiders, productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers zijn de top vijf in beroepen met het hoogste aantal ongevallen met verzuim.

Maar op ‘8’ komen we de medewerkers in de persoonlijke dienstverlening tegen. Dat zijn koks, kelners, kappers. Vooral de koks (64,3 procent) vinden dat ze gevaarlijk werk doen. 

Eén op de drie kappers leidt aan RSI of heeft rugklachten door het vele staan. Een vijfde heeft eczeem door het werken met verschillende chemische verzorgingsproducten.  Allergieën, irritaties aan de luchtwegen en RSI blijken de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim bij kappers. Van de werknemers die werkzaam zijn als kapper is de meerderheid vrouw. Wat koks betreft is drie kwart man.

Beveiligingsmedewerkers lopen de meeste risico’s op ongevallen met verzuim. Zo’n 4,3 procent van deze beroepsgroep heeft verzuimd wegens een ongeval op het werk, zoals een confrontatie met geweld.

Verzuim kost de ondernemer geld

Bijna alle beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, behoren ook tot de top tien beroepen waarin het vaakst een arbeidsongeval met verzuim voorkomt. Het verminderen van de risico’s voor deze gevaarlijke beroepen zal – als het goed is – gunstig moeten uitpakken in de verzuimcijfers.

Werk aan de winkel voor de OR

De ondernemingsraad heeft een belangrijke taak in de naleving van de arboregels door de ondernemer. Het voorkomen van uitval door het werk zou daarbij voor OR én bestuurder een hoge prioriteit moeten hebben. Het is dan ook van belang om te meten en te weten hoeveel van het verzuim arbeidsgerelateerd is.  Nodig de bedrijfsarts een keer uit voor een gesprek hierover en vraag door op oplossingen die ongevallen kunnen verminderen.

Daaraan voorafgaand kan het overzicht van gevaarlijke beroepen bestudeerd worden. Breng in kaart welke beroepen in de onderneming worden uitgeoefend en  vraag de verzuimcijfers voor deze beroepen op.

Zorg ook dat de OR automatisch op de hoogte wordt gesteld van alle ongevallen met verzuim. Sowieso is de ondernemer verplicht om alle arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname te melden bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De OR moet van deze meldingen op de hoogte worden gesteld, maar het is zinvol om af te spreken dat elk arbeidsgerelateerd verzuim wordt vastgelegd en van tijd tot tijd aan de OR wordt gemeld.

  • Zelf de CBS/TNO-cijfers bekijken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met arborisico’s en arbeidsgerelateerd verzuim? Stuur een mail