Instemmingsverzoek OR nodig voor beleid tegen discriminatie

Zowel werkgevers als uitzendbureaus moeten schriftelijk beleid vastleggen om discriminatie bij werving en selectie van personeel te voorkomen. Inspectie SZW gaat controleren op de aanwezigheid én uitvoering van dat beleid, maar ook of de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Niet naleven is geen optie, want de boete kan oplopen tot € 4500 en er ontstaat de mogelijkheid om de namen van de overtredende organisaties publiekelijk bekend te maken. 

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daartoe het wetsvoorstel ‘Toezicht discriminatievrije werving en selectie’ ingediend. Al eerder heeft ze aangekondigd dat ze maatregelen tegen discriminatie wil treffen. Het wetsvoorstel beoogd dat elke werkgever en elk uitzendbureau daadwerkelijk beleid heeft om discriminatie tegen te gaan en dat beleid ook in de praktijk uitvoert. Voordat de regeling wordt ingevoerd is een instemmingsverzoek aan de OR noodzakelijk. De werving en selectie van personeel valt immers onder een regeling voor het aanstellingsbeleid en zo’n regeling is volgens artikel 27, 1e lid, onderdeel e instemmingsplichtig.

Inhuur via uitzendbureaus

Elke werkgever hoort zich er – aantoonbaar – van te vergewissen dat het uitzendbureau dat personeel levert antidiscriminatiebeleid heeft en dat ook uitvoert. Inspectie SZW gaat deze ‘vergewisplicht’ controleren. Het leveren van personeel is voor de uitzendbureaus een kerntaak; vandaar dat er met extra aandacht naar deze arbeidsbemiddelaars wordt gekeken.

OR heeft en houdt een taak

Het instemmingsrecht zorgt ervoor dat de OR medeverantwoordelijk is dat er een deugdelijke regeling wordt afgesproken. Daarnaast heeft de OR een toezichthoudende taak voor de naleving van regelingen en afspraken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Het is dus van belang dat de ondernemingsraad blijft volgen of het afgesproken beleid daadwerkelijk wordt nageleefd door de werkgever. De werving en selectie van personeel geldt voor interne als extern opengestelde vacatures, maar ook voor stagiaires en zzp’ers. Slachtoffers van discriminatie kunnen dat bij Inspectie SZW melden.

De Inspectie gaat bij controles ook checken of de ondernemingsraad instemming met de regeling heeft gegeven. Het is aan te raden met regelmaat de regeling en de naleving ervan te agenderen voor de overlegvergadering. Op die manier kan de OR toezien op een goede naleving van wat is afgesproken en is er ‘bewijs’ voor de Inspectie dat de regeling geen papieren exercitie is geweest, maar daadwerkelijk wordt nageleefd.

Het wetsvoorstel gaat na de internetconsultatie naar de Raad van State.

  • Zelf de concept-regeling lezen? Klik hier
  • Zelf de toelichting op de regeling lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met een regeling voor werving en selectie? Stuur een mail