Werkgever moet verplicht ‘slapend dienstverband’ beëindigen

Er komt schot in de manier waarop werkgevers moeten omgaan met werknemers die twee jaar ziek zijn en waarvoor terugkeer naar het werk niet langer mogelijk is. Veel werkgevers houden deze werknemers ‘slapend’ in dienst, zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft alvast zijn mening gegeven over de vraag of het ‘slapend’ in dienst houden van personeel om die transitievergoeding te vermijden in strijd is met het goed werkgeverschap.

Al eerder werden werkgevers door kantonrechters veroordeeld tot het verlenen van ontslag aan hun zieke werknemers met uitbetaling van de transitievergoeding. (Lees een eerder artikel hierover).
De rechtbank Limburg heeft aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld. De bedoeling van zo’n vraag is duidelijkheid te verkrijgen hoe in deze gevallen door de rechterlijke macht geoordeeld moet worden.
Ter voorbereiding op het antwoord door de Hoge Raad heeft de advocaat-generaal nu een advies uitgebracht.

Advies aan de Hoge Raad

Het advies is duidelijk: de werkgever is in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding. Het daar geen gevolg aangeven is in strijd met het goed werkgeverschap uit het Burgerlijk Wetboek.
Werkgevers worden vanaf april 2020 gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding, dus elk argument dat er bedrijfseconomische redenen zijn om niet te betalen zijn niet terecht.

Uitzonderingen

De advocaat-generaal maakt wel een paar uitzonderingen in zijn advies. Bijvoorbeeld als er reële mogelijkheden zijn om alsnog te re-integreren in het werk. Maar ook als de werkgever financieel in de problemen komt door het voorschieten van de transitievergoeding zolang de regeling nog niet in werking is getreden en als er andere belangen van de werkgever spelen, anders dan de wens om niet te hoeven betalen.

Transitievergoeding gaat veranderen

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt de berekening voor de hoogte van de transitievergoeding aangepast. Vooral de oudere werknemers met een lang dienstverband gaan er na 1-1-2020 fors op achteruit (lees een eerder artikel hierover). .
Het maakt dus voor de hoogte van de vergoeding nogal wat uit of dat ontslag vóór of ná 1-1-2020 gegeven wordt. Het is te verwachten dat werkgevers in alle gevallen, ook in de ‘gewone’ ontslagzaken, zullen proberen om ontslag tot na 1-1-2020 te rekken, zodat er minder aan transitievergoeding betaald hoeft te worden.

  • Zelf de het advies van de Advocaat-generaal van de Hoge Raad lezen? Klik hier
  • Zelf uw transitievergoeding (oud en nieuw) berekenen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een ontslagregeling? Stuur een mail