WAB zorgt voor ultrakorte opzegtermijn voor oproepkrachten

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1-1-2020 gaat er het nodige veranderen voor de oproepkrachten. Voor organisaties die veel van dergelijk personeel aan het werk hebben heeft dat grote gevolgen.

Door de WAB moeten oproepkrachten ten minste vier dagen van te voren worden opgeroepen en afgezegd. Dus een horeca-ondernemer met een groot terras moet vier dagen van te voren al weten of het mooi terrasweer wordt en dus extra personeel moet oproepen. Daarnaast moet de werkgever aan een oproepkracht die een jaar is opgeroepen een vaste arbeidsomvang aanbieden. Let op: in cao-afspraken kan de oproeptermijn worden verkort tot één dag. Check dus wat in de cao over de oproeptermijn is vastgelegd.

Door de invoering van de WAB wordt ook de opzegtermijn voor oproepkrachten anders. Nu moet een wettelijke termijn van één maand voor het opzeggen worden aangehouden. Bovendien geldt voor deze wettelijke opzegtermijn dat moet worden opgezegd tegen het einde van de maand. Dat geldt nu nog voor alle werknemers, of het nu gaat om AOW-gerechtigde werknemers, om scholieren of om oproepkrachten.
Onder WAB is er – als de oproepkracht zelf opzegt – nog maar een opzegtermijn van vier dagen. De werkgever heeft nog steeds de normale wettelijke opzegtermijnen te volgen.

Flexwerk wordt duurder

De WW-premie voor vast personeel gaat onder de WAB oplaag, daarentegen gaat de premie voor flexibel personeel omhoog. Het verschil in premie wordt 5 procent. Daarmee krijgen werkgevers een extra stimulans om vast werk aan te bieden.
Ook ontstaat er vanaf 1-1-2020 direct aanspraak op een transitievergoeding, terwijl dat eerder pas na twee jaar of langer ontstond. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar, pro rata bij een gedeeltelijk gewerkt dienstjaar. Als bijvoorbeeld een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een oproepkracht na een half jaar afloopt en de werkgever wil niet verlengen, dan moet de werkgever dus een zesde maandsalaris als transitievergoeding aan de werknemer betalen.

Trend in vaste contracten?

Anticiperen werkgevers al op de invoering van de WAB? In 2018 had 22 procent van de werkenden een flexibel arbeidscontract. Een percentage dat in tien jaar tijd met vijf procent is gestegen. De laatste kwartalen zag het CBS het aantal vaste contracten sterker toenemen. Mogelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, maar mogelijk ook door de aangekondigde extra regels voor de flexibele arbeid.

Zet op de overlegagenda

Zeker voor ondernemingsraden van organisaties met veel flexibel personeel en oproepkrachten is het zaak om de WAB tijdig te agenderen voor overleg met de bestuurder. Mogelijk vraagt de WAB om aangepast personeelsbeleid, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op de veranderingen door deze wet. Denk aan een kleinere flexibele schil (dus meer vast personeel), de gevolgen die de oproeptermijn van vier dagen voor de bedrijfsvoering hebben e.d.

Als OR aan de slag met het wervings-, selectie- en benoemingsbeleid? Stuur een mail