UWV komt met nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid

Het UWV heeft om meerdere redenen de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid vernieuwd. Zo zijn er wetten gewijzigd, heeft de AVG zijn intrede gedaan en heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan. Ontslagprocedures dienen volgens deze uitvoeringsregels te worden uitgevoerd. Wat betekenen ze voor de OR?

De laatste wijziging van de uitvoeringsregels dateerde van 2018. Inmiddels was er noodzaak om de regels aan nieuwe inzichten aan te passen.
Zo zijn de criteria voor kleine werkgevers versoepeld, zodat ook daar sneller ontslag kan plaatsvinden, overigens tegen een lagere transitievergoeding. Ook de invoering van de AVG maakte een kleine aanpassingen nodig: de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar in artikel 38 van de AVG. Het opzegverbod voor deze functionaris is niet langer ‘tijdens’ maar ‘wegens’ het opzegverbod in de beleidsregels terug te vinden.
Daarnaast zijn drie arresten van de Hoge Raad reden geweest om de regels te verduidelijken en aan te passen.

Uitvoeringsregels ‘Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’

Ook de uitvoeringsregels voor het ontslaan van langdurig ziek personeel zijn aangepast. Momenteel is de Hoge Raad aan zet om een uitspraak te doen over het al dan niet verplicht zijn om dat ontslag aan te vragen én daarvoor een transitievergoeding te betalen. Zie het artikel hierover in de Nieuwsbrief Medezeggenschap..
De beoogde wijziging die – als het aan de Advocaat-generaal ligt – moet worden doorgevoerd is in deze versie van de uitvoeringsregels nog niet terug te vinden.

Wat moet de OR met deze ontslagregels?

Voor elke ondernemingsraad kunnen deze regels van belang zijn bij allerlei organisatiewijzigingen. De regels moeten door de werkgever op een juiste manier worden uitgevoerd, zoals het afspiegelen binnen uitwisselbare functies. In de beleidsregels wordt precies omschreven wat onder ‘afspiegelen’ en ‘uitwisselbare functies’ moet worden verstaan. Er worden de nodige rekenvoorbeelden gegeven over het afspiegelen.
Elke ondernemingsraad heeft – naast het adviesrecht dat over een belangrijk organisatiebesluit gevraagd moet worden – ook de plicht om toezicht te houden op een juiste naleving van de regels voor de arbeidsvoorwaarden, en dus ook op de toepassing van de ontslagregels.

  • Zelf de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen downloaden? Klik hier
  • Zelf de ‘Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan het werk met een advies over een belangrijke wijziging in de organisatie? Stuur een mail