Eindelijk meer vrouwen aan de top

Het aantal vrouwen in de top van bedrijven en organisaties is eindelijk gestegen. Dat blijkt uit de uit de Dutch Female Board Index 2019. Eén op de vier benoemingen in de raden van bestuur was vorig jaar een vrouw, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn nog maar zes beursgenoteerde bedrijven waar aan het streefcijfer van 30 procent voor bestuurders en commissarissen wordt voldaan.

Al 12 jaar houdt de Dutch Female Board Index 2019 het aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven bij. Het aandeel vrouwelijke bestuurders in de top steeg – na drie jaar daling – van 5,7 naar 8,5 procent. Er werden (op een totaal van 29) zeven vrouwen benoemd, terwijl er twee vertrokken. Daardoor zijn nu 18 van de 213 bestuurders bij de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vrouw. De Dutch Female Board Index 2019 monitort alleen 88 beursgenoteerde bedrijven; het wettelijk streefcijfer van 30 procent aan vrouwen in het bestuur en toezicht is voor zo’n 5000 bedrijven van toepassing.
Die 8,5 procent is nog ver verwijderd van het wettelijk streefcijfer van die 30 procent aan bestuurders en commissarissen. En ondanks de stijging werden er drie keer meer mannen benoemd dan vrouwen.
De regeling voor het wettelijk streefcijfer loopt dit jaar af; het kabinet moet een besluit nemen of het verlengd, afgeschaft of aangepast wordt. De SER komt in september met een advies over een verplicht vrouwenquotum.

Niet beursgenoteerd?

Ook bij niet-beursgenoteerde bedrijven is aandacht nodig voor de vrouwen in de top en kan het nodig zijn om bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een vrouw te laten uitgaan. De Governance Code Zorg bevat geen verplichtende bepalingen over de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Bestuur (RvB). De ondernemingsraad heeft in veel gevallen op grond van de cao een voordrachtsrecht en kan er op die manier voor zorgen dat er een vrouw wordt voorgedragen. Dat kan ook als advies wordt gevraagd voor de benoeming van een nieuwe bestuurder. Op grond van artikel 30 van de WOR heeft de OR adviesrecht op die benoeming.

  • Als OR aan de slag met de voordracht van toezichthouders bij RvC of RvT of het profiel voor een nieuwe bestuurder?
    Stuur een mail
  • Meer informatie over de Dutch Female Board Index lezen? Klik hier