Schadevergoeding na niet naleven NVP Sollicitatiecode

Als blijkt dat een lid van de beoordelingscommissie informatie over een sollicitant heeft opgevraagd bij mensen die niet als referent waren opgegeven stapt de sollicitant voor een bodemprocedure naar de rechter.

De werkgever – in dit geval een Universiteit – past de NVP Sollicitatiecode toe in de wervings- en selectieprocedure. De code verplicht de werkgever om zorgvuldig met de gegevens van de sollicitant om te gaan en zich aan de regels uit de code te houden. Daarbij hoort de werkgever zich te beperken tot contact met de drie referenten die – op verzoek van de sollicitatiecommissie- door de sollicitant zijn opgegeven. Maar een lid van de commissie bevraagt ook anderen dan deze drie. De NVP-code verplicht de werkgever mededeling te doen aan de sollicitant als de organisatie afwijkt van de eenmaal gekozen procedure, en dat is in dit geval niet gedaan.

Via via hoort een lid van de beoordelingscommissie over mogelijke problemen op een vorige werkplek en benadert – zonder overleg met de commissie – een viertal oud-collega’s van de sollicitant. Geen van de vier was door de sollicitant als referent opgegeven. Eén van de vier oud-collega’s geeft een vernietigend verslag, en dat verslag komt ter sprake als de beoordelingscommissie verdeeld is over de te maken keuze voor de benoeming.

De sollicitant start een bodemprocedure als hij aan de weet komt dat er achter zijn rug om informatie is ingewonnen en eist een schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat die schade daadwerkelijk aan de orde is. Over de hoogte ervan wordt later een via de schadestaatprocedure uitspraak gedaan.

Van belang voor de OR

De NVP-sollicitatiecode wordt veel gebruikt in wervings- en selectieprocedures. Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid, maar een serieuze verplichting voor de werkgever om zich aan deze code te houden. Duidelijk moet zijn waarop de sollicitant zich kan beroepen als de sollicitatieprocedure niet goed verloopt. Dat gaat dus ook over de wijze waarop referenties worden ingewonnen. Met de huidige digitale mogelijkheden – bijvoorbeeld via LinkedIn- is het relatief eenvoudig om het netwerk van een sollicitant in kaart te brengen en vervolgens dat netwerk te benaderen met een verzoek om informatie. Dát is niet de bedoeling. Duidelijk is ook dat de rechter kijkt naar de wijze waarop de code is nageleefd. Referenties mogen alleen worden opgevraagd bij de referenten waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven.
De ondernemingsraad kan de code nog een grondig doornemen en beoordelen of – naar letter en geest – de code door de werkgever wordt nageleefd. Wijzigingen in de regeling voor werving en selectie van personeel zijn instemmingsplichtig.

  • Zelf de NVP-sollicitatiecode lezen? Klik hier
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het wervings- en selectiebeleid? Stuur een mail