Podcasts voor stimulans jongeren in de medezeggenschap

Vakorganisatie CNV Jongeren heeft een serie van vier podcasts gemaakt voor jongeren die in de zorg werkzaam zijn. De belangrijkste vraag in deze podcasts: ‘waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen?’.

Veel ondernemingsraden zijn aan het vergrijzen en er is behoefte aan de input van jongeren in de OR.
De podcasts zijn ontstaan nadat de vakorganisatie bij vier zorginstellingen op bezoek was gegaan om de medezeggenschap te verjongen en te vernieuwen. Om dat mogelijk te maken zijn er inspanningen nodig van de werkgevers, bestuurders en huidige ondernemingsraden om jongeren bij de medezeggenschap in de zorgorganisatie te betrekken. In de podcasts worden met de jongeren en met ondernemingsraden gepraat om de bestaande knelpunten in kaart te brengen en met oplossingen aan de slag te gaan.
De vier podcasts hebben de titels ‘Feiten en fabels’, ‘Durf te zeggen’, ‘Jong + oud = goud’ en ‘Frisse blikken’ en zijn via PodNL en Soundcloud te beluisteren.