Meer vrije ruimte Werkkostenregeling

Staatssecretaris Snel van Financiën wil in het Belastingplan 2020 meer vrije ruimte mogelijk maken voor de Werkkostenregeling (WKR). Daardoor ontstaan er wat meer mogelijkheden om onbelast vergoedingen aan het personeel te verstrekken.

In het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt zal de vrije ruimte van de WKR worden vergroot. Tot een loonsom van € 400.000 wordt die nu 1,7 procent in plaats van 1,2. Boven een loonsom van vier ton blijft de vrije ruimte 1,2 procent. Dat betekent dat vooral kleine ondernemers of ondernemers met veel kleine contracten meer ruimte krijgen om onbelaste vergoedingen te verstrekken. Concreet gaat het om € 2000 per jaar meer dat onbelast verstrekt kan worden (€ 6800 in plaats van € 4800).

Onbelaste Verklaring omtrent gedrag

Als het Belastingplan wordt aangenomen kunnen werkgevers voortaan de kosten voor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) onbelast aan het personeel vergoeden zonder dat het uit de vrije ruimte bekostigd moet worden. De VOG komt onder de gerichte vrijstellingen te vallen.

Evalueer de WKR

De ondernemingsraad heeft geen formele bevoegdheden bij wijzigingen in de werkkostenregeling, maar kan zich daar natuurlijk wel mee bemoeien. De voorgestelde wijziging in het Belastingplan zal voor veel wat grotere organisaties geen grote wijzigingen in de WKR-regeling tot gevolg hebben, maar het is wel een mooie aanleiding om de regeling eens samen met de bestuurder te evalueren. Voldoet die nog steeds? Moet het anders of beter?

Als OR aan de slag met de werkkostenregeling? Stuur een mail