Burn-out toch geen beroepsziekte?

In de vorige Nieuwsbrief Medezeggenschap is een artikel gepubliceerd over burn-out als een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkende beroepsziekte. Maar klopt dat bericht wel?

Het is de WHO zelf die een iets te ronkend persbericht de wereld ingestuurd heeft, want van een officiële beroepsziekte is dus (nog) geen sprake maar van een ‘werk- of beroepsfenomeen’. Om precies te zijn: “Burn-out is opgenomen in de 11e herziening van de internationale classificatie van ziekten (ICD-11) als een beroepsfenomeen. Het is als zodanig niet geclassificeerd als een medische aandoening.”
Volgens de WHO is de nieuwe definitie als volgt: “Burn-out is een geconceptualiseerd syndroom dat het gevolg is van chronische stress op de werkplek die niet met succes is behandeld. Het wordt gekenmerkt door drie dimensies: 1) gevoelens van uitputting of uitputting van energie; 2) verhoogde mentale afstand van iemands baan, of gevoelens van negativisme of cynisme met betrekking tot iemands baan; 3) en verminderde professionele werkzaamheid. Burn-out verwijst specifiek naar verschijnselen in de beroepscontext en zou niet moeten worden toegepast om ervaringen op andere gebieden van het leven te beschrijven.”

De ICD-11 vervangt op 1-1-2022 de huidige ICD-10. Daarin zijn nieuwe aandoeningen toegevoegd als gameverslaving, online-gokverslaving en dwangmatig seksueel gedrag. Transgender zijn wordt niet langer als psychische stoornis beschreven, maar als een lichamelijke conditie.

Nieuwe richtlijn over burn-out van bedrijfsartsen in aantocht

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) komt deze zomer met een nieuwe richtlijn voor burn-out. De huidige richtlijn is van 2011 en is grondig herzien.

Burn-out en de OR

Ziek worden door het werk. In veel burn-outgevallen is het verzuim arbeidsgerelateerd. Bij de aanpak is het van belang dat de werknemer de gelegenheid krijgt om te herstellen, maar óók dat er op het werk wat veranderd zodat een herhaling van een ziekmelding door burn-out voor de betreffende werknemer – maar ook voor andere collega’s – voorkomen wordt.
Een goede insteek voor de OR is een gesprek met de bedrijfsarts hierover. Die weet als geen ander hoe vaak werknemers zich melden met een burn-out en wat het bedrijf kan doen om burn-outs te voorkomen. De OR kan vervolgens met de bestuurder in overleg om tijdig maatregelen te treffen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

  • Zelf de Richtlijn 2011 van de NVAB lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het voorkomen van burn-outs? Stuur een mail