Arbocatalogus is voortaan maximaal 6 jaar geldig

Op 14 juni 2019 is een nieuwe beleidsregel Arbocatalogi van kracht geworden. Een belangrijke wijziging: voortaan is een Arbocatalogus nog maximaal 6 jaar geldig.

Sinds 2008 zijn voor allerlei branches de meest voorkomende arboproblemen en de daarbij behorende oplossingen beschreven in een arbocatalogus. De werkgever gebruikt de catalogus om de problemen met de branchespecifieke oplossingen aan te pakken. Zo wordt er bijvoorbeeld voor de metaalsector in de arbocatalogus ruime aandacht besteed aan lasrook, machineveiligheid en gevaarlijke stoffen. Bij een inspectie door de inspecteurs van SZW wordt gecontroleerd of de problemen structureel en adequaat zijn aangepakt. Arbocatalogi zijn en worden opgesteld door werkgevers, overheid en vakorganisaties.
Omdat er nogal wat verschil bestaat in kwaliteit en actualiteit tussen de verschillende catalogi is de beleidsregel aangepast. Door de verplichting om elke 6 jaar de catalogus te actualiseren wordt voorkomen dat ze ‘out of date’ raken en een onvoldoende antwoord geven op de arboproblemen in een branche.

Met de arbocatalogus in de bijlage van de beleidsregel

Inspectie SZW gaat controleren op de geldigheid van de arbocatalogi en stuurt na vijf jaar een herinnering aan de partijen die de catalogus hebben opgesteld. Op die manier krijgen ze één jaar de gelegenheid de arbocatalogus te herzien en bij Inspectie SZW ter toetsing aan te bieden. Is bij het invoeren in 2008 van de arbocatalogi volstaan met een marginale check; in dit geval wordt de catalogus inhoudelijk en grondig door SWZ getoetst. Zo moet er in de arbocatalogus duidelijk staan welke oplossing bij welk specifiek wettelijk voorschrift hoort.
Alleen als de catalogus wordt goedgekeurd wordt hij in de bijlage bij de richtlijn opgenomen. Bij afkeuring verdwijnt de arbocatalogus uit de bijlage van de beleidsregel.

Wat moet of doet de OR met de arbocatalogus?

Veel ondernemingsraden hebben geen weet van het bestaan van de arbocatalogus. Begin dan met het opzoeken ervan. In de bijlage van de richtlijn is een uitgebreid overzicht te vinden van de stand van zaken in juni 2019. Bestudeer de arbocatalogus voor de eigen branche en stel zelf vast of de organisatie aan de catalogus voldoet. En dat ‘voldoen’ is wel noodzakelijk, want bij een inspectie door Inspectie SZW zal de arbocatalogus de richtlijn voor de inspecteur zijn. Hoewel het geen wettelijk document betreft wordt er wel degelijk gehandhaafd op het naleven van de catalogus en kunnen boetes worden opgelegd als er niet is nageleefd. Een gesprek van de OR met arbocoördinator, preventiemedewerker en bestuurder is – naar aanleiding van de bevindingen van de OR – zeker aan te bevelen. Bekijk ook tot wanneer de arbocatalogus geldig is en check tegen die tijd of die vernieuwd is en… wat er door de organisatie gedaan moet worden om aan de nieuwe arbocatalogus te voldoen.

  • Zelf de ‘Beleidsregel arbocatalogi 2019’ lezen? Klik hier
  • Zelf het overzicht aan arbocatalogi per juni 2019 bekijken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbocatalogus? Stuur een mail