Sabbatical nemen en toch OR-lid blijven

Alleen mensen die werkzaam zijn in de onderneming kunnen na verkiezingen OR-lid zijn, en zodra de arbeidsovereenkomst door ontslag of pensioen stopt zijn ze geen OR-lid meer. Maar hoe zit dat als een OR-lid een sabbatical van een jaar neemt en er dus een jaar niet is?

Feitelijk is een OR-lid met een sabbatical nog steeds in dienst. Er bestaat nog steeds een arbeidsovereenkomst met de werkgever, dus de sabbatical zelf is geen reden om zijn zetel in de OR op te geven.

Werkzaam in de onderneming

Een lid van de ondernemingsraad moet ‘werkzaam in de onderneming’ zijn. Het spreekt voor zich dat daar geen sprake meer van is als een werknemer uit dienst gaat. Maar is iemand in de praktijk nog wel werkzaam in de onderneming als hij een jaar verlof opneemt?
In 2010 heeft de kantonrechter een uitspraak gedaan over de onderbreking van het OR-lidmaatschap, bijvoorbeeld door het opnemen van een stuwmeer aan verlofdagen voorafgaand aan vervroegd pensioen. De rechter introduceerde de hoofdregel dat het lidmaatschap niet wordt gewijzigd als er sprake is van een korte onderbreking en gaf tegelijkertijd ook aan dat een afwezigheid van maximaal twee jaar nog steeds wordt gezien als een korte onderbreking. De rechter koppelt die termijn van twee jaar aan de periode die een werknemer arbeidsongeschikt kan zijn. Ook in die situatie verandert er niets aan het OR-lidmaatschap van de zieke medewerker.
Een sabbatical van een jaar is dus feitelijk geen probleem om na dat jaar weer terug te keren in de OR. Zijn afwezigheid zal voor de wat grotere ondernemingsraden wel op te vangen zijn, maar een OR van vijf leden is wel – gedurende een jaar – 20 procent van zijn leden kwijt en dan dient het OR-werk door vier leden te worden uitgevoerd. Mogelijk is er met de bestuurder een afspraak te maken om de tijdsfaciliteiten van de OR gedurende dat jaar uit te breiden met de tijd die door de sabbatical is vrijgekomen.

Meer lezen over de uitspraak uit 2010? Klik hier