Burn-out is officieel een ziekte

Door toevoeging aan een catalogus met 55.000 ziekten – compleet met symptomen en oorzaken van letsel – is burn-out nu een officiële ziekte geworden. De lidstaten van de World Health Organization (WHO) hebben daartoe besloten.

Volgens de WHO is een burn-out “een syndroom, veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer”. Daarmee wordt een burn-out duidelijk gekoppeld aan de werkomgeving met symptomen als vermoeidheid, chronische stress, negatieve houding ten opzichte van het werk en afnemende productiviteit.

Door de opname in de ICD-lijst (International Classification of Diseases) van de WHO kunnen artsen met behulp van een unieke code gevallen van burn-out registreren. Op die manier komt er wereldwijd meer inzicht in deze ziekte. Ook (zorg)verzekeraars en ziekenhuizen met de werken ICD-lijst. Het aantal burn-outklachten neemt nog altijd toe en levert voor de werkgever een fikse kostenpost op.

Werk voor de OR

De opname in de ICD-lijst van de WHO is een steun in de rug voor de ondernemingsraad die meer aandacht van de werkgever wil om uitval door burn-out te voorkomen. Natuurlijk is er ook zorg nodig voor de medewerker die met een burn-out uitvalt, maar het tijdig nemen van organisatorische maatregelen om uitval te voorkomen is effectiever en goedkoper. De ondernemingsraad kan deze maatregelen met de bestuurder, preventiemedewerker, arbo-coördinator en bedrijfsarts bespreken.