Adviesrecht OR kost 147.000 euro

Het recht op informatie is voor elke ondernemingsraad van groot belang. Zonder het ‘mee weten’ valt er niet ‘mee te praten’ laat staan ‘mee te beslissen’. De ondernemingsraad van de gemeente Almelo wilde meer informatie om te kunnen adviseren. Die informatie is er – via een procedure bij de Ondernemingskamer (OK) – uiteindelijk gekomen, maar wel tegen een aanzienlijke prijs. En dat terwijl het ook niets had hoeven kosten.

Een kritische raadsfractie kreeg het bedrag van € 147.000 dat voor deze adviesaanvraag over een reorganisatie betaald is boven tafel en vroeg om een toelichting. Zowel bestuurder als ondernemingsraad huurden advocaten in en de bestuurder is daarnaast ook verantwoordelijk voor de gemaakte griffiekosten en de kosten voor de bemiddelaar van de OK.
De procedure die de OR bij de OK is gestart had vooral te maken met de onderbouwing van een voorgenomen besluit tot reorganisatie. Volgens de ondernemingsraad ontbrak die onderbouwing en toen vervolgens het besluit zonder het advies van de OR genomen werd stapte de raad naar de OK. De OK kiest er voor om te gaan bemiddelen, zodat gezamenlijk tot een oplossing gekomen kon worden. De OR wilde dat wel, maar stelde wel een tijdslimiet van drie weken om tot die oplossing te komen als voorwaarde. Toen bekend werd dat de gemeente alsnog een onderbouwing bij de adviesaanvraag zou sturen en het reorganisatieplan op onderdelen bijgesteld zou worden, trok de OR de verzoekschriften bij de OK in.

Kosten zijn voor de ondernemer

De kosten van de ondernemingsraad, waaronder de kosten voor scholing, loondoorbetalingskosten, zijn voor de ondernemer. Daar vallen ook de kosten voor juridische procedures en de kosten die die voor juridische bijstand gemaakt worden. De OR dient zijn kosten wel vóóraf te melden aan de bestuurder. Die melding zou wel eens een wake up call voor de bestuurder kunnen zijn: deze OR is het menens en is van plan om een juridische procedure te starten. Een verstandige bestuurder laat het niet zover komen en zal proberen om het overleg en samenwerking met de OR te verbeteren, zodat een gerechtelijke procedure niet nodig is.
De ondernemingsraad kan – op grond van artikel 22a van de WOR – niet veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten, ook al wordt de procedure verloren.

Gratis kan óók

Veel procedures bij de OK gaan over de toepassing van het adviesrecht uit artikel 25 van de WOR. Ondernemingsraden die menen dat er sprake is van adviesrecht en te maken krijgen met een bestuurder die van het tegendeel overtuigd is, overwegen vaak een gang naar de OK. Dat ondernemingsraden die gang naar de OK niet altijd daadwerkelijk uitvoeren heeft vooral te maken met de schade die de overlegrelatie daardoor kan oplopen. Ook na een uitspraak van de OK moeten OR en bestuurder verder met elkaar.
Maar om te kunnen adviseren is helemaal geen adviesaanvraag nodig. Dat kan ook ongevraagd en als de OR dat in de vorm van een initiatiefvoorstel doet moet er ook in ieder geval in één overlegvergadering over gesproken worden. Daarna neemt de bestuurder zijn besluit.

Als OR aan de slag met een ongevraagd advies? Stuur een mail