Werknemers Jumbo stappen naar bedrijfscommissie

De COR van Jumbo krijgt te maken met een procedure bij de Bedrijfscommissie Markt I van de SER. Werknemers van de distributiecentra zijn het niet eens met de Arbeidsvoorwaardenregeling (Avr) die COR met de directie heeft afgesloten. Ze willen dat er een cao komt.

De werknemers krijgen  support van vakbond FNV. De bond is het nog steeds niet eens met de gang van zaken bij Jumbo toen twee jaar geleden de onderhandelingen over een ondernemingscao zijn gestaakt en vervolgens met de OR en Avr is afgesproken.

De klagers vinden dat de COR de WOR niet goed heeft nageleefd. Zo gaat de ondernemingsraad niet over primaire arbeidsvoorwaarden en heeft de COR de taak uit artikel 2 van de WOR niet goed uitgevoerd omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen.

Kans op succes?

Of de procedure kans maakt is niet duidelijk. De Bedrijfscommissie behandelt geschillen die over de toepassing van de WOR gaan en werkt niet aan arbeidsrechtelijke conflicten of geschillen over de arbeidsvoorwaarden. Werknemers kunnen in een procedure bij de Bedrijfscommissie wel belanghebbende zijn. De werknemers hebben de steun van een advocaat in deze procedure.

  • Meer lezen over de Bedrijfscommissie Markt I? Klik hier