Landelijke code tegen ongewenste omgangsvormen komt er niet

Wel handvatten voor werkgevers hoe ze een gedragscode kunnen ontwikkelen om ongewenste omgangsvormen te bestrijden, maar geen landelijke code die voor alle bedrijven en organisaties zou moeten gelden. Dát is de mening van Staatssecretaris Van Ark van SZW in een kamerbrief over ongewenst omgangsvormen. Ze ziet onvoldoende aanleiding en draagvlak voor zo’n landelijk geldende code.

Een eigen code voor elke onderneming

Van Ark wil een stappenplan ontwikkelen waarmee bedrijven en organisaties zelf hun eigen gedragscode kunnen ontwikkelen en vaststellen. Ook een checklist wordt ontwikkeld waarmee de code getoetst kan worden. In haar kamerbrief geeft ze daar een toelichting op. Ze wil vooral dat zo’n code geen papieren tijger wordt, maar een code die aansluit bij de praktijk van alledag in de verschillende bedrijven en bedrijfsculturen. Eén landelijke code doet daar geen recht aan.

Ook werkgevers zijn niet voor zo’n landelijke code; uit onderzoek onder 400 organisaties was meer dan de helft (56%) geen voorstander van zo’n landelijke code. Op die manier hebben alle werkgevers weliswaar zo’n code, maar zal er in de praktijk weinig mee gedaan worden.

Werk aan de winkel voor de OR

Een gedragscode zal pas werken als die door de werknemers zelf is opgesteld. Het wordt dan immers een eigen gedragscode. De ondernemingsraad – als vertegenwoordigers van het personeel – is bij uitstek een geschikte partij om bij het maken van de huisregels en gedragscode betrokken te zijn.

Zo’n code zal pestgedrag moeten verminderen en zal ook duidelijk moeten zijn welke rol leidinggevenden hebben als onverhoopt de code overtreden wordt.

Elke werkgever heeft de wettelijke taak om beleid te hebben en uit te voeren tegen pesten, (seksueel) intimideren, discriminatie e.d. De psychosociale arbeidsbelasting is een integraal onderdeel van het arbobeleid en de OR heeft dan ook instemmingsrecht op regelingen – zoals de gedragscode – die daarvoor worden vastgelegd. Eens te meer een reden om als OR betrokken te zijn bij het opstellen van zo’n gedragscode.

  • Zelf de Kamerbrief van Staatssecretaris Van Ark lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een gedragscode ongewenste omgangsvormen? Stuur een mail