In 2019 in beroep tegen een besluit uit 2017. Kan dat?

Als een besluit uit 2017 niet volgens afspraken wordt uitgevoerd stapt een OR in 2019 naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. Die doet een heldere uitspraak in dit geding.

De ondernemingsraad start in januari 2019 een beroep bij de Ondernemingskamer over een besluit uit juli 2017. Er is destijds afgesproken dat er per 1-1-2019 een Raad van Commissarissen (RvC) is ingesteld. De totstandkoming ervan is vertraagd, omdat een van de aandeelhouders in het bedrijf zijn bedenkingen heeft bij het instellen van een RvC. Met het beroep wil de OR bereiken dat het besluit uit 2017 wordt nageleefd.

Oordeel Ondernemingskamer

Er valt veel te vertellen over de adviesprocedure in 2017, het voorgenomen besluit en de afspraken die in het definitieve besluit zijn gemaakt. De afspraken gaan onder meer over het invoeren van een structuurregeling. Als gevolg daarvan moet een RvC worden ingesteld; de OR heeft een versterkt recht van aanbeveling voor maximaal een derde van de commissarissen. Door de bedenkingen van een van de aandeelhouders is de vorming van de RvC vertraagd.

Maar de Ondernemingskamer is snel klaar met het beroep. De OK verwijst naar het tweede lid van artikel 26 ‘Het beroep wordt ingeleid door indiening van een verzoek, binnen een maand nadat de ondernemingsraad van het in het eerste lid bedoelde besluit in kennis is gesteld.’

In dit geval is het verzoek bijna anderhalf jaar later dan het besluit ingediend; daarmee is de OR niet ontvankelijk en doet de OK vervolgens geen uitspraak over het verzoek van de OR.

Eén maand beroepstermijn, maar soms wat langer

De termijnen van één maand in de WOR – zowel in artikel 27, 2e lid als in artikel 27, 5e lid – zijn in procedures bij OK en kantonrechter van groot belang. Overschrijding ervan zal al gauw leiden tot ‘niet ontvankelijk’ voor de OR. Soms zijn de termijnen iets langer dan een maand. Dat is het geval als een termijn in het weekeinde afloopt. In dat geval is – op grond van de Algemene Termijnenwet de eerst volgende werkdag de daadwerkelijke deadline: ‘Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.’

  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Zelf de Algemene Termijnenwet lezen? Klik hier