Home / Bureau Kalden / Verdiepingscursus voor Voorzitters en Secretarissen met (enige) ervaring.

Verdiepingscursus voor Voorzitters en Secretarissen met (enige) ervaring.

Dinsdag 14 mei 2019 - Locatie: Heino

Een intensieve cursusdag, met twee begeleiders, speciaal voor voorzitters en secretarissen met enige ervaring.
In het eerste gezamenlijke gedeelte komt aan de orde wat taken, taakverdeling en taakopvattingen (kunnen) zijn bij de rol van voorzitter en secretaris. Welke kerncompetenties en capaciteiten heb je nodig om leiding te kunnen geven en hoe dit te realiseren.

Voorzitters en secretarissen volgen daarna gedeeltelijk met een eigen begeleider een vervolgtraining waarbij de taken van een secretaris respectievelijk voorzitter verder uitgediept worden. Voorzien van tips en praktische suggesties.
Door deze intensieve aanpak met twee begeleiders kunt u in één dag heel veel bereiken en heeft u na afloop een goed beeld wat verdere professionalisering van uw taak inhoudt en wat u te doen staat!

Datum: dinsdag 14 mei 2019
Uw investering:  €385,00 p.p. inclusief twee ervaren begeleiders, lunch en vergaderkosten
Locatie: cursusruimte MZLeeuw - Heino
Docenten: Ger Janssen en Wim van Santbrink (MZLeeuw)
Uitvoeringslocatie: Heino, vergaderruimte MZLeeuw.

In de verdiepingscursus voor voorzitters en secretarissen op dinsdag 14 mei 2019 komt aan de orde:

 1. Wat zijn de belangrijkste kern competenties en kwaliteiten, die horen bij:
  - de functie en rol van voorzitter; de functie en rol van de secretaris;
  - de functie en rol van het dagelijks bestuur, eventueel met hun plaatsvervangers.
 2. Inzicht vergroten in groepsprocessen. Wie zit er in de OR en wat verwachten we van elkaar. Wat gebeurt er als mensen ‘samenwerken’? Het onderscheid herkennen tussen inhoud, procedure en proces of tussen inhoudsniveau en betrekkingsniveau. Hoe kun je als DB hier op ingrijpen en wat moet je vooral niet doen?
 3. Coachen en motiveren van leden van de ondernemingsraad en hun ontwikkeling: wat zijn motieven om zich kandidaat te stellen voor een OR . Organisatie van de verdeling van taken en de zorg voor de juiste persoon op de juiste plek.
 4. Het DB als de gekozen leiding van de OR. Als niemand ‘storingen’ oppikt, van wie mag je dan initiatief verwachten? Verdieping van de leidinggevende taken. Ontwikkelen van competenties en kwaliteiten. De kunst van het delegeren (en controleren! ) Organisatievormen voor het ontwikkelen van het eigen beleid van de ondernemingsraad.
 5. Communicatie , feedback en onderhandelingsprocessen in het overleg. Het leren herkennen van onderhandelingsmomenten in een overleg. Hoe herken je die signalen in een moeizaam overleg.
  Communicatiestijlen: Hoe communiceer je met zeer verschillende OR leden (en bestuurders)
  Hoe kun je feedback constructief inzetten voor de verdere ontwikkeling van de OR
 6. Secretarissen apart onderdeel met aparte opleider/trainer
  Deelnemers vullen vooraf een vragenlijst in en bepalen daarmee gedeeltelijk de specifieke agenda.
  In ieder geval uitwisseling van ‘tips en trucs’ die de discipline van OR leden bevorderen!.
 7. Voorzitters apart onderdeel met eigen opleider/trainer
  Deelnemers vullen vooraf een vragenlijst in en bepalen daarmee gedeeltelijk de specifieke agenda.
  In ieder geval komt aan de orde:
  - Opbouw en onderhoud van een gezonde verstandhouding met de bestuurder.
  - Hoe voorkom je dat je als voorzitter te ver voor de troepen uitloopt?
  - De presentatievaardigheid uitvergroot; wat kunnen we leren van elkaar;
  - De leider ook in lastige situaties. Twee praktijksituaties zijn oefenstof voor iedere voorzitter.

Voor meer informatie, programma en inschrijving: secretariaat@kalden.nl
Na aanmelding kunnen deelnemers door een vragenlijst in te vullen, een gedeelte van de onderwerpen op de agenda bepalen.