Piloten en cabinepersoneel mogen niet ontslagen worden

De piloten en het cabinepersoneel van Ryanair staken op 28 september 2018 om hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden, zoals loondoorbetaling bij ziekte, kracht bij te zetten. De werkgever vraagt daaraan voorafgaand bij het UWV ontslag aan voor de piloten vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Ze proberen het UWV daarbij om de tuin te leiden, maar die trapt er niet in. Ook de WOR wordt in de uitspraak van het UWV betrokken.

Werkgever Ryanair DAC vraagt bij het UWV ontslag aan voor de piloten en het cabinepersoneel voor de basis Eindhoven. Volgens de werkgever zijn alle arbeidsplaatsen voor het gehele personeel vervallen door de sluiting van de basis m.i.v. 5 november 2018. Er wordt nog wel op Eindhoven gevlogen, maar Eindhoven is vanaf die datum geen eindbestemming meer en blijven de vliegtuigen ’s nachts niet meer in Eindhoven. Piloten en cabinepersoneel kunnen daarom hun diensten niet meer vanaf Eindhoven beginnen of eindigen. Ryanair DAC vindt het weigeren van toestemming door UWV in strijd is met Europese grondrechten, te weten de vrijheid van vestiging en de vrijheid van ondernemerschap.
De werknemers zien ontslag als de reactie van de werkgever op de stakingen voor betere arbeidsvoorwaarden en vinden dat er geen bedrijfseconomische redenen zijn om het ontslag te rechtvaardigen. Ze verwijzen naar de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant over de onrechtmatigheid van het besluit om de basis te sluiten. De werknemers hebben die zaak grotendeels gewonnen.

Oordeel UWV

Het UWV oordeelt dat hun preventieve ontslagtoets geen invloed heeft op de vrije vestiging en de vrijheid van ondernemerschap door Ryanair DAC. Op dit punt krijgt de werkgever geen gelijk.
Dat krijgt de werkgever ook niet op de bedrijfseconomische redenen die zijn aangevoerd. Weliswaar bleek uit het aangeleverde overzicht het gebruik van de vliegtuigen – de z.g. ‘Aircraft Utilisation’ (AU) – dat Eindhoven tot de slechts presterende bases behoort, maar dat dat overzicht niet deugt omdat het overzicht is gemaakt over de periode van maar één week. Op daardoor kan niet beweerd worden dat er sprake is van een structureel slechte AU. Daarnaast heeft de werkgever niet kunnen aantonen iets aan de AU voor Eindhoven gedaan te hebben. Daarnaast sluit het UWV niet uit dat de ontslagaanvraag te maken heeft met de aangekondigde staking van 28 september. En ontslag op grond van het staken is bij wet verboden, dus wijst het UWV op grond van al deze argumenten het ontslagverzoek af.

WOR

Het UWV ziet de basis Eindhoven als onderneming in de zin van de WOR, en eigenlijk had daarvoor een ondernemingsraad moeten worden ingesteld. Nu die er niet is moet de ondernemer een voorgenomen besluit tot ontslag voor advies aan de personeelsvergadering (artikel 35b van de WOR) voorleggen. Dat is niet gebeurd, zodat ook om die reden geen toestemming tot ontslag gegeven kan worden.

De uitspraak van het UWV is nog niet gepubliceerd


Zelf de uitspraak van voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant lezen over de sluiting van de basis? Klik hier