Het blijft nog even tobben met medezeggenschap bij faillissementen en doorstarts

De positie van de ondernemingsraad bij faillissementen, prepacks en doorstarts is niet eenduidig. De meningen over de precieze bevoegdheden van de OR zijn verdeeld. Daarbij komt dat een prepack door de Europese rechter wordt gezien als een overgang van onderneming, met alle gevolgen van dien. En nu is het wetsvoorstel ‘Wet continuïteit ondernemingen I’ ook nog eens aangehouden in afwachting van de ‘Regeling overgang van een onderneming in faillissement’

Het uitstel heeft te maken de wetgeving om een doorstart van het bedrijf of rendabele onderdelen daaruit na een faillissement mogelijk te maken met behulp van een beoogd curator. Het Europese Hof van Justitie (EHJ) ziet een prepack als de overgang van onderneming; een overgang waarop de Wet overgang van onderneming van toepassing is. Het EHJ ziet de prepack niet als een regeling voor een faillissement, maar als een regeling voor de overgang van een onderneming. Werknemers gaan in dat geval van rechtswege over naar de nieuwe organisatie met behoud van alle geldende arbeidsvoorwaarden. Bij de huidige pre-packs verliezen ze door het faillissement al hun rechten en is het afwachten of er in de nieuwe organisatie – tegen vergelijkbare arbeidsvoorwaarden – werk voor ze is. Een overgang van onderneming met alle rechten en plichten van de werknemers is een stuk kostbaarder dan de schone lei van een doorstart zonder die ballast. Daarmee worden de kansen voor een succesvolle doorstart kleiner.

Hoge Raad oordeelt over adviesrecht OR bij faillissement

In de zaak van het faillissement en doorstart van drogisterijketen DA heeft de Hoge Raad (HR) in 2017 een duidelijke uitspraak gedaan over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij deze besluiten. De HR oordeelt dat de curator tijdens het faillissement de bevoegdheden van de ondernemer uitoefent, inclusief die in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Hij is echter ook bestuurder in het kader van de Faillissementswet (Fw). De HR ziet – in tegenstelling tot de OK – bij een doorstart – waarbij er sprake van de verkoop van activa om de organisatie in vernieuwde vorm voort te zetten – dat het adviesrecht van de OR van toepassing is. Maar in de WOR ontbreekt nog steeds een duidelijke bepaling over de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij faillissementen en prepacks.
Dat zal nog even zo blijven nu het wetsvoorstel ‘Wet continuïteit ondernemingen I ‘wordt aangehouden in afwachting van de ‘Regeling overgang van een onderneming in faillissement’.


  • Zelf de stand van zaken volgen van het wetsvoorstel ‘Wet continuïteit ondernemingen I’ lezen? Klik hier
  • Zelf het wetsvoorstel ‘Wet continuïteit ondernemingen I’ lezen? Klik hier