Betere samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden

De vakbonden willen een betere samenwerking met de ondernemingsraden. Vooral als het over de arbeidsvoorwaarden gaat. Vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben daarvoor een brochure uitgebracht.

Arbeidsvoorwaardenregeling in plaats van cao

De aanleiding voor de brochure is vooral te vinden dat bij een aantal bedrijven (o.a. Jumbo en Action) door de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken in plaats van een cao met de bonden. De bonden vinden dat de OR niet onafhankelijk en deskundig genoeg kan onderhandelen met de werkgever en daarom ongunstigere arbeidsvoorwaarden voor het personeel zou kunnen afspreken. Ook biedt een cao meer rechtszekerheid voor werknemers als die algemeen verbindend wordt verklaard door de minister van SZW. Bij een deel van de achterban bij Jumbo staat de OR er gekleurd op, omdat ze het niet eens zijn met de Avr die door de OR is afgesproken.

Meer kennis en kunde van elkaar benutten

De brochure moet voorkomen dat individuele werknemers, vakbonden en ondernemingsraden tegen elkaar worden uitgespeeld en meer elkaars kennis en kunde benutten. De bonden kampen al jaren met teruglopende ledentallen en vertegenwoordigen steeds minder werknemers in het overleg met de werkgevers. Dat de ondernemingsraad alle in de onderneming werkzame personen vertegenwoordigd is dan ook een mooie aanvulling op wat de vakbond te bieden heeft. Samen afstemmen, samen werken is dan ook het devies.


  • Zelf de brochure van de bonden lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met arbeidsvoorwaarden? Stuur een mail