Werkdruk zorgpersoneel verbetert niet

Onderzoek door zorgberoepsvereniging V&VN laat zien dat verpleegkundigen en verzorgenden geen verbetering in de werkdruk ervaren; de werkdruk neem juist toe. Ruim twee derde van de 17.000 ondervraagden ervaart een hogere werkdruk dan een jaar eerder. Door het personeelstekort in de zorg draait maar liefst 60% extra diensten.

Zo’n 88% van de ondervraagden meldt dagelijks last te hebben van de werkdruk door de personeelstekorten. En voor 77% van de ondervraagden heeft dat personeelstekort vervolgens invloed op hun gezondheid en privéleven. Daarom groeit de groep werknemers (13%) die de zorg wil verlaten. Een jaar eerder was dat nog 11 procent.

Minder administratieve taken om werkdruk te verminderen

Naar schatting zijn er in komende jaren 100.000 tot 125.000 extra mensen nodig in de zorg. V&VN ziet dat er veel wordt gedaan om nieuwe werknemers aan te trekken, maar dat dit weinig oplevert als er tegelijkertijd ook werknemers uitstromen.
Er blijkt weinig tijd beschikbaar om nieuwe werknemers in te werken, hetgeen al direct een hogere werkdruk oplevert. Ook het uitvoeren van taken die niet direct bij het werk horen (beheer voorraden, schoonmaken, receptietaken) verhogen de werkdruk. De ondervraagden denken dat hun werkdruk vooral afneemt als hun administratieve taken worden verminderd. Daarnaast willen ze meer autonomie om hun werk in te delen en te organiseren.

Als het aan V&VN ligt moeten de niet-zorgtaken overgedragen worden aan anderen, moeten de salarissen omhoog om het werken in de sector aantrekkelijker te maken en moet er werk gemaakt worden van het terughalen van vertrekkers uit de zorg, moet zij-instromers worden geworven en is het tijd voor een beter aanbod voor vast werk door jonge en startende werknemers in de zorg.
Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet ook in op het verminderen van de administratieve lastendruk voor het personeel in de zorg. In een brief aan de Tweede Kamer zet hij ook in op voldoende, tevreden en goed toegeruste werknemers in de zorg.


  • Meer lezen over het onderzoek door V&VN? Klik hier
  • Zelf de Kamerbrief van minister de Jonge lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met werkdruk? Stuur een mail