Hogere boetes voor niet naleven Arbowet

Maar 45 procent van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zo blijkt uit de Arbobalans 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil daar verbetering in zien te krijgen. Eén van de manieren daarvoor is het verhogen van de boete als blijkt dat een verplichte RI&E niet aanwezig is.

Wanneer door de Inspectie SZW wordt vastgesteld dat een RI&E ontbreekt, dan kan er nu in eerste instantie alleen een waarschuwing gegeven worden en een sommatie om een RI&E uit te voeren. Van Ark wil dat de Inspectie ook direct een boete kan opleggen en dat de boete moet omhoog van € 3000 naar € 4500 voor een ontbrekende RI&E. En als het Plan van Aanpak (PvA) ontbreekt dan wordt er in plaats van € 750 een boete van € 3000 opgelegd. Op die manier wordt het financieel minder lonend om geen RI&E of PvA te hebben.
Van Ark vindt ook dat werkgevers- en werknemersorganisaties meer informatie aan hun leden moeten geven over het uitvoeren van een RI&E.

Instemmingsrecht OR

Elke ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de RI&E en het daaruit voorvloeiende PvA. Op die manier heeft de OR de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat onderzoek en plan van voldoende kwaliteit zijn om daarmee de arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Een RI&E moet immers passen bij de aard van het bedrijf en de arbeid. Voor veel branches zijn daarom specifieke RI&E’s ontwikkeld die benut kunnen worden.


Meer informatie over de RI&E? Klik hier
Als OR aan de slag met de RI&E en het PvA? Stuur een mail