Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5-2-2019 met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen door de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast zijn er nog wat amendementen aangenomen.

De WAB bevat maatregelen die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moeten verbeteren. De oorspronkelijke verruiming van de proeftijd heeft het niet gehaald en blijft door de WAB ongewijzigd.

Daarnaast zijn de volgende moties wel aangenomen:

Het wetsvoorstel en de amendementen gaan voor verdere besluitvorming naar de Eerste Kamer.

 • Motie over vormen van contracting;
 • Motie over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling;
 • Motie over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb;
 • Motie over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid;
 • Motie over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten;
 • Motie over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling;
 • Motie over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie;
 • Motie over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw;
 • Motie over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling;
 • Gewijzigd amendement over arbeidsrecht seizoensarbeid;
 • Amendement over premie 21-minners.

Meer lezen over het oorspronkelijke voorstel WAB? Klik hier